mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Markoš Anton

Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc., (*1949) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Na katedře filozofie a dějin přírodních věd PřF UK se zabývá teoretickou biologií. Napsal knihy Povstávání živého tvaru (1997), Tajemství hladiny (2000), Berušky, andělé a stroje (spolu s J. Kelemenem, 2004), Život čmelákův (spolu s T. Daňkem, 2005), Staré pověsti (po)zemské (spolu s L. Hajnalem, 2007), Profil absolventa (2008), editoval sborníky Náhoda a nutnost (2008), monografii Markoš a spol.: Life as its own designer (Springer, 2009), Jazyková metafora živého (2010).

Počet článků: 86

Čemu vděčíme za to, že jsme tady?

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 456, 1994/8
Jsme tady proto, že jsme lepší než naši předchůdci, nebo prostě jen proto, že jsme měli víc štěstí než oni? To je hlavní otázka, kterou ve své...
 

Rašelina a Gaia

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 475, 1994/8
Rašeliniště, která se rozprostírají od tundry až po tropy na rozloze asi 5 milionů km2, obsahují 500 – 1 000 gigatun uhlíku – zhruba tolik, kolik...
 

Chromozóm

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 364, 1994/7
Tak čo sme sa vlastne dozvedeli? Pretože to už vie každý stredoškolák, nepovažuje P. Fedoročko za potrebné ani definovať, čo to chromozóm je, ako...
 

Geny a jejich čtení

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 369, 1994/7
Bizarní zacházení s genetickou informací, jak je popsáno v Lukešově článku, by ještě před dvaceti lety vyvolalo zděšení. V osmdesátých letech, kdy...
 

Tom Wilkie: Perilous Knowledge. The Human Genome Project and its Implications.

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 275, 1994/5
Kniha o programu sekvencování lidského genomu, o tom, co mu předcházelo, o dosavadním průběhu, o očekáváních, která má splnit, i o problémech,...
 

Lewis Wolpert: The Unnatural Nature of Science

5. 1. 1994  |  Vesmír 73, 46, 1994/1
Stává se tradicí, že se vědci, jejichž jména se stala pojmem v určitém oboru, pokusí na sklonku své kariéry o reflexi své celoživotní zkušenosti,...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]