mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Markoš Anton

Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc., (*1949) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Na katedře filozofie a dějin přírodních věd PřF UK se zabývá teoretickou biologií. Napsal knihy Povstávání živého tvaru (1997), Tajemství hladiny (2000), Berušky, andělé a stroje (spolu s J. Kelemenem, 2004), Život čmelákův (spolu s T. Daňkem, 2005), Staré pověsti (po)zemské (spolu s L. Hajnalem, 2007), Profil absolventa (2008), editoval sborníky Náhoda a nutnost (2008), monografii Markoš a spol.: Life as its own designer (Springer, 2009), Jazyková metafora živého (2010).

Počet článků: 86

Neobvyklá dědičnost u myší

14. 9. 2006  |  Vesmír 85, 511, 2006/9
Mějme gen Kit, který kóduje stejnojmenný protein; nefunkční mutovanou verzi genu označme kit. Myši s oběma funkčními alelami, tedy s genotypem...
 

„Darwinizmus je mrtev“ – a co dál?

14. 9. 2006  |  Vesmír 85, 560, 2006/9
Téměř přesně před sto jedním rokem, v červnu 1905, psal filozofující zoolog, jednatřicetiletý soukromý docent české Karlo-Ferdinandovy univerzity v...
 

Za trvale udržitelný ústup: odkaz velkého vizionáře

13. 4. 2006  |  Vesmír 85, 239, 2006/4
S Jamesem Lovelockem (*1919), autorem teorie Gaia, se mohla česká veřejnost seznámit prostřednictvím dvou překladů 1) a řady článků o něm. 2) Po...
 

K dopisu V. Běhala

16. 2. 2006  |  Vesmír 85, 66, 2006/2
Namátkou otevírám Vesmír 77, 22, 1998/1), kde je obrázek H+-ATP syntázy. „Statorem“ proudí protony a roztáčejí gama-protein podjednotky, kde je...
 

Epigenetický stroj

16. 2. 2004  |  Vesmír 83, 111, 2004/2
Lidé, kteří se profesionálně obírají životem, se dělí zhruba do dvou skupin. V jedné se nachází většina biologů – ti předpokládají, že živé bytosti...
 

Nová smlouva s přírodou

19. 1. 2004  |  Vesmír 83, 50, 2004/1
Redakce mě upozornila, že nemá ráda ufňukané nekrology o hodných pánech, co po celý život vodili babičky – často i proti jejich vůli – přes...
 

JOHN ZIMAN: Real science. What it is, and what it means

1. 1. 2003  |  Vesmír 82, 51, 2003/1
Lidé, kteří se chtějí poučit o postavení vědy v současné civilizaci, by si tuto knihu měli určitě přečíst. Autor, známý a úspěšný fyzik, jenž se...
 

Medzi domýšľavosťou a pokorou

5. 10. 2002  |  Vesmír 81, 553, 2002/10
Som rád, Peter, že si to napísal; keď slepý a hluchý referujú o návšteve tej istej opery, je lepšie prečítať si oba referáty. Ja nie som antropológ...
 

Výlety zvídavého laika mezi zabijácké indiány

5. 7. 2002  |  Vesmír 81, 407, 2002/7
V lednu 2002 jsem měl v úmyslu napsat pro Vesmír příspěvek k probíhající antropologické (či jaké vlastně) polemice s názvem obrana Zrzavého. Ne...
 

Ať žije nicnežizmus!

5. 5. 2002  |  Vesmír 81, 251, 2002/5
Listoval jsem tuhle ve sborníku příspěvků z konference o vzniku života a můj pohled padl na definici života. V zájmu korektnosti nejprve uvedu...
 

Faktografie a ideologie

5. 5. 2002  |  Vesmír 81, 291, 2002/5
Konečně! Téměř zároveň se na trhu objevily dvě vynikající učebnice, které mapují vývojovou biologii (živočichů, jak jinak; v jistých kruzích...
 

STUART A. KAUFFMAN: Investigations

5. 3. 2001  |  Vesmír 80, 167, 2001/3
Před několika lety vzbudila značnou pozornost Kauffmanova kniha Origins of Order (viz Vesmír 74, 324, 1995/6). Analyzuje v ní matematické modely...
 

Nikdy jsme nezačínali od nuly

5. 11. 2000  |  Vesmír 79, 649, 2000/11
Je s podivem, proč slovutná Akademie věd pod svými křídly chová ústavy jako filozofický, sociologický, či dokonce Ústav dějin umění. Připisuji to...
 

Srůstání organizmů

5. 7. 2000  |  Vesmír 79, 373, 2000/7
O dvou typech buněčných organel - mitochondriích a chloroplastech - se předpokládá, že v evoluci vzešly z bakterií, které začaly symbioticky žít...
 

Hluboká horká biosféra a zemský povrch

5. 6. 2000  |  Vesmír 79, 323, 2000/6
V minulém čísle (Vesmír 79, 253, 2000/5) jsme představili teorii T. Golda, podle níž život vznikl hluboko v zemské kůře, ve stabilních podmínkách,...
 

Hluboká horká biosféra

5. 5. 2000  |  Vesmír 79, 253, 2000/5
Omyly Thomase Golda jsou slavné. Před přistáním Apolla na Měsíci tento paleontolog a vědecký disident rozšířil představu lunárního regolitu jako...
 

Nekonečný fenotyp

5. 8. 1999  |  Vesmír 78, 476, 1999/8
Mějme větu: Každé X musíme považovat za centrum pole vlivu s dosahem na celý svět. (1) Asi to bude nějaký výrok z fyziky pole, nevyvolá to v nás...
 

Pokus sjednotit poznání

5. 5. 1999  |  Vesmír 78, 284, 1999/5
Nehledejte slovo consilience v běžných slovnících. Jde asi o autorův neologizmus, který znamená něco jako splynutí, sjednocení, koherence. Známý...
 

Třicet let endosymbiotické teorie

5. 4. 1999  |  Vesmír 78, 208, 1999/4
Eukaryontní buňky jsou buňky živočichů, rostlin, hub a jednobuněčných protistů. Vyznačují se přítomností buněčného jádra, systému specializovaných...
 

Lysenko, prorok a ideolog

5. 12. 1998  |  Vesmír 77, 686, 1998/12
Narodil jsem se pár měsíců po tomto zasedání a ze školy si ještě pamatuji obrázky Mičurina a jeho 600gramové hrušky-antonovky nebo Lysenka, jak ve...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]