Markoš Anton

Doc. RNDr. Anton Markoš, CSc., (*1949) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK. Na katedře filozofie a dějin přírodních věd PřF UK se zabývá teoretickou biologií. Napsal knihy Povstávání živého tvaru (1997), Tajemství hladiny (2000), Berušky, andělé a stroje (spolu s J. Kelemenem, 2004), Život čmelákův (spolu s T. Daňkem, 2005), Staré pověsti (po)zemské (spolu s L. Hajnalem, 2007), Profil absolventa (2008), editoval sborníky Náhoda a nutnost (2008), monografii Markoš a spol.: Life as its own designer (Springer, 2009), Jazyková metafora živého (2010).

Počet článků: 86

Paradoxy fotosyntézy a paleobarometr

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 463, 1998/8
Na celosvětové fotosyntéze (redukci oxidu uhličitého na organické látky) se organizmy oceánů podílejí 40 procenty. Organický uhlík vznikající při...
 

Akumulátorky života

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 23, 1998/1
Předloni se na stránkách Vesmíru (Vesmír 75, 309, 1996/6) objevil článek prof. O. Nečase „Molekulární motory“ o proteinech – motorech proměňujících...
 

Kultura contra natura

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 623, 1997/11
(1) JOSEF ŠMAJS: Ohrožená kultura Nakladatelství „Zvláštní vydání...“, Brno 1995, 105 str. (2) JOSEF ŠMAJS: Konflikt přirozené a kulturní evoluce...
 

Genetická promiskuita bakterií

5. 11. 1997  |  Vesmír 76, 655, 1997/11
Je známo, že genetická informace se může šířit nejen z rodičů na potomky, ale také mezi jedinci, druhy, a dokonce říšemi, a to tzv. horizontálním...
 

Tři zdroje a tři součásti oplození

5. 10. 1997  |  Vesmír 76, 553, 1997/10
Už v základní škole nám více nebo méně obratně vyložilli tajemství splynutí dvou pohlavních buněk, vajíčka a spermie. Povšechnou představu nám...
 

PES PŘÍTEL PRAČLOVĚKA

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 535, 1997/9
C. Vilà a spol. publikovali v Science (276, 1687–9, 1997) důležitý příspěvek k objasnění původu domácího psa. Jde o výsledky rozsáhlého...
 

Obratlovci versus bezobratlí 4 : 1

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 536, 1997/9
Už před lety formuloval Susumo Ohno teorii evoluce genovou duplikací: pokud v genomu vznikla kopie nějakého genu, pro přežití stačilo, aby...
 

Odpověď na každou otázku

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 347, 1997/6
Kde se vzal kyslík?James Lovelock (Gaia živoucí planeta, Mladá fronta 1990, str. 8) udává, že „čistá produkce kyslíku pralesem je blízká nule“, a...
 

Vnitřní nepřítel

5. 6. 1997  |  Vesmír 76, 349, 1997/6
Tak je nadepsána glosa R. Insalla v únorovém čísle Current Biology, věnovaná steskům vědecké komunity na neúměrně vysokou soutěživost ve vědě....
 

Genomy všech tří říší v databázích

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 64, 1997/2
Omlouvám se čtenářům za chybu v předposledním odstavci na str. 685, kde místo ...zmíněný homolog nitrátreduktázy mělo být ...zmíněný homolog...
 

Řiť i čelo – jedno tělo aneb bříškem vzhůru

5. 2. 1997  |  Vesmír 76, 89, 1997/2
Hlava a ocas byly v zmíněném článku Pavly Loucké pojaty jako protilehlé konce těla, jeden důležitý, druhý nevýznamný. V tom duchu se odvíjely různé...
 

Vědci nalezli mikroorganismy i v hlubinách pod dnem moře

5. 1. 1997  |  Vesmír 76, 43, 1997/1
Výňatek z citovaného článku (MFD, 15. 10. 96) zní: Rozbor jader z vrtů 750 m pod dnem Atlantického oceánu v hloubce 3,5 km ... odhalil formy života...
 

Geonomy všech tří říší v databázích

5. 12. 1996  |  Vesmír 75, 685, 1996/12
Existují tři typy buněčného života, a podle toho se veškerý život na planetě dá roztřídit do tří říší: Eubacteria, Aechaebacteria a Eukaryota....
 

M. Crichton: The Lost World

5. 10. 1996  |  Vesmír 75, 552, 1996/10
Nemoc šílených dinosaurů. Titul vypůjčený (či ukradený) od A. C. Doyla (u nás známý jako Ztracený svět), syžet okopírovaný do dosti hlubokých...
 

R. DAWKINS: River out of Eden

5. 6. 1996  |  Vesmír 75, 343, 1996/6
Po bibli katechizmusČtvrtá knížka známého propagátora neodarwinizmu, autora bestsellerů The Selfish Gene a The Extended Phenotype, je jen variací...
 

Čtyři ženy – tři knihy

5. 5. 1996  |  Vesmír 75, 285, 1996/5
Všichni známe ikonografii učebnic a monografií, které slouží k tomu, aby adept té které vědy nasál do sebe penzum vědomostí nutné ke své orientaci....
 

Jak vzniká řád biologických struktur

5. 6. 1995  |  Vesmír 74, 326, 1995/6
Jak vzniká mnohobuněčný organizmus z jediné buňky? V zygotě či spoře se evidentně struktury celého organizmu nenacházejí ani ve zmenšeném, ani v...
 

Retinová kyselina, kuřecí a muší křídlo, počítačový ježek...

5. 2. 1995  |  Vesmír 74, 76, 1995/2
Vznik složitých orgánů a tkání z nediferencované zárodečné masy buněk patří mezi děje, které dnes vzbuzují pozornost biologů. Jde v podstatě o...
 

Dvě skripta o evoluci

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 695, 1994/12
Evoluce se stala součástí našeho vidění světa (nejlepším dokladem toho jsou ostré a často nevybírávé výpady jejích odpůrců). Přitom zůstává...
 

STEPHEN JAY GOULD: The Mismeasure of Man

5. 10. 1994  |  Vesmír 73, 577, 1994/10
(Recenze inspirovaná článkem J. Fialy Testování testování ve Vesmíru 73, 245, 1994/5) Autora knihy není třeba představovat – knížka esejí Pandin...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]