Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 2015/9

datum vydání: 3. 9. 2015

Úvodník

Seriál nový nejen obsahem

„Přendávám mšice z kytky na kytku. Ale potřeboval bych to dělat ještě mnohem rychleji,“ odpověděl entomolog Jan Hrček na naši otázku, co dělá v...

Rozhovor

Mnoho vesmírů, jediná Země

Britský Královský astronom Martin Rees věří, že náš vesmír je jen jeden z mnoha, byť jistotu mít nemůže. To z něj mluví astrofyzik. Ale jako by se...

Hlavní články

Od opodeldoku k infliximabuuzamčeno

„Tak nám zabili Ferdinanda,“ řekla posluhovačka panu Švejkovi, který opustiv před léty vojenskou službu, když byl definitivně prohlášen vojenskou...

Divocí koněuzamčeno

Pravěcí umělci, kteří svými výtvory zdobili stěny jeskyň, měli pravdu. A teď to dokázaly genetické analýzy: Divocí koně byli hnědáci. Zažitý názor...

Spraše včera a dnesuzamčeno

Autoři věnují článek k 90. narozeninám Vojena Ložka. Nejvýznamnější charakteristikou současné geologické éry – čtvrtohor – je střídání dob...

Bilirubinuzamčeno

Bilirubin je oranžový pigment přirozeně se vyskytující v našem těle. Pro většinu odborné i laické veřejnosti je synonymem něčeho špatného, neboť...

Jan Hrček: Rozložit složitou síť a pak ji postupně skládat

Potravní sítě a evoluce vztahů mezi hmyzem tropického lesa a jeho přirozenými nepřáteli, výzkum symbiotických bakterií, které tyto interakce...

Skrytá tvář počítačové grafiky

V tomto čísle Vesmíru zahajujeme seriál věnovaný vědeckým aspektům počítačové grafiky. Všichni známe její atraktivní vizuální výstupy, ale za nimi...

Vývoj nových léčiv v počítačiuzamčeno

Počítačová grafika může ovlivnit i tak odlišnou oblast, jakou je farmaceutický průmysl. Díky víceoborové spolupráci na Masarykově univerzitě v Brně...

Co se děje v plochém světěuzamčeno

Od publikace klíčových experimentů A. Geima a K. Novoselova už uběhlo 11 let. Žádná výrazná aplikace grafenu nepřišla na běžný trh. Proč dosud...

Léčebné použití hlísticuzamčeno

Helminti jsou velmi různorodou skupinou mnohobuněčných parazitických živočichů. Termín helminti vznikl v dřívějších dobách jako souhrnné označení...

Hřbitovy jako kolbištěuzamčeno

Motto: Země každý den desetkrát volá, a to těmito slovy: „Adamův synu, procházíš se po mých zádech, ale místo, na které dojdeš, je v mém nitru. Jsi...

Úhory, staronový fenomén české krajinyuzamčeno

V dobách socialistického hospodářství se začaly rozorávat meze, remízky, větrolamy a pole se začala scelovat do „velkých širých lánů“. Zemědělství...

Glosy

Odkud se bere zvířecí personalita?uzamčeno

Ačkoliv je studium zvířecí personality velmi módní v posledních dvaceti letech, studií zaměřených na bezobratlé je stále poměrně málo. Soudobé...

Genetické tajemství hálekuzamčeno

Genom bejlomorky obilné skrývá překvapivě rozsáhlý arzenál genů pro tvorbu hálek na hostitelské rostlině. Bejlomorka – obávaný škůdce Hálky čili...

Černá díra se probudila po 26 letech

Astronomové zkoumající černé díry nyní zažívají velmi vzrušující období, neboť v polovině června 2015 se probudila v souhvězdí Labutě černá díra s...

Buněčné dýchání

Pod kůži zažrané „pravdy“, bezmyšlenkovitě tradované po celá desetiletí, nám brání vidět pestrý svět okolo. Uvítám od čtenářů poukazy na další...

Panda velká není odsouzena k vyhynutíuzamčeno

„Panda velká je neživotaschopný druh, který se vlastním přičiněním ocitl ve slepé uličce evoluce. Naneštěstí je panda na pohled atraktivní zvíře a...

Nad knihou

Zákulisí práce mozkuuzamčeno

Mlodinowa poslední kniha, která je několik let americkým bestsellerem, je věnována nevědomí a jeho vlivu na naše jednání. Přestože tento pojem...

Glaciální krajina Moravy v novém pohleduuzamčeno

Po delší přestávce vyšla r. 2014 opět souborná publikace o našem kvartéru, s klasickým názvem Morava v době ledové, z pera profesora Masarykovy...

Jazykový koutek

O jednom neobvyklém typu slovníků

Když se řekne slovník, vzpomene si většina z nás na slovník výkladový nebo překladový, možná na pravidla pravopisu. Typů slovníků ale existuje...

Diskuse

Reakce na článek „Mamární screening: Odzvoněno?“

V červencovém čísle (Vesmír 94, 408, 2015/7–8) vyšel text doc. RNDr. L. Pecna naznačující, že v souvislosti se zlepšujícími se výsledky léčby...

Protizánětlivé účinky statinůuzamčeno

Statiny snižují hladinu nejen nízkodenzitního lipoproteinu (LDL-C), ale i celkového cholesterolu v plazmě. To však není jediný pozitivní účinek...

Už dosť bolo cholesterolu…

A konto debaty o cholesterole (Vesmír 94, 262, 2015/5; 94, 448, 2015/7–8 a 94, 449, 2015/7–8) už len toľko: nik rozumný nepopiera, že vysoká...

Architektura

Hong Kong design instituteuzamčeno

Architektura může dobře sloužit svému účelu, anebo nemusí. Někdy může tento svůj účel přímo vyjadřovat, ale ani to nemusí nezbytně platit vždy....

Výběr z literatury

BIOLOGIE • STANISLAV MIHULKAuzamčeno

FYZIOLOGIE ROSTLIN Modelování bakteriální fotosyntézy na superpočítači Fotosyntéza nepřestává vábit vědce a snílky. Bylo by tak skvělé mít průmysl...

SPOLEČENSKÉ VĚDY • PETR HOUDEKuzamčeno

SOCIOLOGIE Přechodový rasismus Odhalit, jak rozšířené jsou v populaci rasistické sklony, není jednoduché. Lze se samozřejmě zeptat lidí, avšak...

Aktuality

Srovnání fylogeografií asijských koček

Porovnání fylogeografických struktur více druhů umožňuje rekonstruovat biogeografické fenomény, které na druhy v minulosti působily. Nyní máme k...

Elektrické světlo zkracuje přirozenou dobu spánku

Před několika roky narazili v Argentině v oblasti Chaco, hluboko ve vnitrozemí, průzkumníci drancovacích společností na kmeny, které dodnes žijí na...

Kdo ví, co vyroste z krásných dětí?

Krásní lidé to mají v životě lehčí, protože jim ostatní a priori přisuzují vyšší inteligenci, pracovitost, spolehlivost a jsou obecně oblíbenější a...

Magnetické pole Merkuru

Merkur je jedinou planetou terestrického typu, která má aktivní magnetické pole. Je poháněno procesem na bázi dynama, který probíhá v kapalných...

Jak Egypt přišel o své savce?

Oblast dnešní Sahary prodělala v posledních tisíciletích obrovskou proměnu od savanového prostředí na prostředí pouštní, o čemž se můžeme názorně...

Alarmující úbytek populací afrických supů

Supi se nemalou měrou podílejí na likvidaci mršin a dalšího organického odpadu. Snižují tím pravděpodobnost šíření infekcí a člověk by jim na...

Vidět se zkrátka vyplatí

Světločivnost některých jednobuněčných organismů asi nikoho nepřekvapí. Klasickým příkladem světločivné struktury je stigma krásnooček a alespoň u...

Zvláštní vokalizace koal

Samci koal vydávají během rozmnožování zvláštní bručivé zvuky s velmi nízkou frekvencí (průměrná hodnota 27 Hz), která je 20krát nižší, než...

Obyvatelé větru

Biologové již zhruba před dvěmi stovkami let začali uvažovat o existenci mikroorganismů šířených vzduchem či přesněji doslova žijících v naší...

Kovové pěny a ochrana před zářením

Kovové pěny jsou materiály tvořené dutými kovovými kuličkami zapuštěnými do kovové matrice. Afsaneh Rabineiová se svými spolupracovníky ze Státní...