Aktuální číslo:

2018/2

Téma měsíce:

Bionika

Glaciální krajina Moravy v novém pohledu

Rudolf Musil: Morava v době ledové. Prostředí posledního glaciálu a metody jeho poznáváníMasarykova univerzita, Brno 2014, 228 stran, vědecké ilustrace Petr Modlitba, ISBN 978-80-210-6364-8
 |  3. 9. 2015
 |  Vesmír 94, 524, 2015/9

Po delší přestávce vyšla r. 2014 opět souborná publikace o našem kvartéru, s klasickým názvem Morava v době ledové, z pera profesora Masarykovy univerzity Rudolfa Musila, známého znalce čtvrtohorních savců. Výpravná kniha s působivými barevnými ilustracemi Petra Modlitby může na první pohled připomínat populární publikace o našem pravěku, nicméně již jen přehled jejích kapitol ihned prozradí, že jde o dílo vysoce odborného charakteru, po němž sáhne každý, kdo se zabývá děním v nejmladším geologickém období, v němž se vytvářel obraz dnešní přírody a krajiny. Nejde totiž o celkový přehled kvartérní epochy, nýbrž o novodobé zhodnocení staré moravské tradice výzkumu bohaté fauny glaciálních savců v širším kontextu aktuálních poznatků o tomto období, čímž se vyplňuje dosud stávající mezera v naší literatuře.

S nepřehlednou záplavou nových dat o kvartéru a jeho prostředí se autor vyrovnal souborem krátkých statí věnovaných celé škále aspektů vývoje klimatu a krajiny i časového zařazování nálezů a jejich prostředí. Najdeme zde bohaté údaje o metodách určování absolutního stáří – nejen pomocí izotopů, ale třeba i magnetostratigrafie – a především o rekonstrukci někdejšího prostředí na základě ekologických nároků kvartérních fosilií jak rostlinných, tak živočišných. Na ně navazují data o období největšího chladna, glaciálních refugiích na Moravě, vegetačním krytu v posledním glaciálu, ale i záznam klimatických oscilací v jeskynních stalagmitech a letokruzích dřevin i řada dalších přístupů. Tento soubor představuje mimořádně úplný výčet souvislostí, které je třeba brát v úvahu při vyhodnocování fosilních faun savců (i jiných skupin), kterými se zabývají další kapitoly tvořící vlastní jádro publikace. Svou pozornost soustřeďují téměř výhradně na Moravu v souladu s titulem celé publikace.

První z nich je právem věnována výjimečnému postavení krasových krajin, jak nejlépe vyjadřuje přímý citát autora: Žádný jiný typ krajiny v sobě totiž neshromažduje tak velké množství nejrůznějších poznatků na poměrně malém místě jako krasová oblast. Na relativně malé ploše je soustředěno obrovské množství jinde většinou nezafixovaných informací nejrůznějšího druhu a stáří. Tak velké množství různě starých a dobře zachovaných ve většině venkovních sedimentů neexistuje. Jejich interpretace dovolují poznat prostředí hluboko do minulosti. – To platí nejen pro Moravský kras, ale i pro většinu dalších krasových oblastí a má svou tradici ve střední Evropě a Francii; na rozdíl od angloamerického světa, kde jim byl dosud věnován až překvapivě malý zájem, i když kras poskytuje krom paleontologických nálezů i jedinečné informace o vývoji půd, podnebí i o geomorfologických procesech.

Nyní vidíte 29 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Paleontologie
RUBRIKA: Nad knihou

O autorovi

Vojen Ložek

RNDr. Vojen Ložek, DrSc., (*1925) vystudoval geologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V Geologickém ústavu AV ČR, v. v. i., se zabývá geologií kvartéru. Věnuje se též malakozoologii a přednáší na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Z jeho knižních publikací připomeňme alespoň: Příroda ve čtvrtohorách (Academia, 1973), Zrcadlo minulosti (Dokořán, 2007).
Ložek Vojen

Doporučujeme

Návrat Široka

Návrat Široka

Pavel Pipek  |  9. 2. 2018
Zpráva, která na mě právě vyskočila na Twitteru, by asi většinu Evropanů nechala chladnou, ale mé srdce buší tak, že mám chuť okamžitě vyskočit z...
Rytíř našich vod

Rytíř našich vod

Marek Janáč  |  5. 2. 2018
Na stěně ve své kanceláři má vystavené krunýře velkých raků. Za jeho pracovní židlí v akváriu rak. V knihovně knihy o racích a v laboratoři ve...
O kvantových počítačích a šifře RSA

O kvantových počítačích a šifře RSA uzamčeno

Jiří Poš  |  5. 2. 2018
značným příslibem pro výpočetní systémy budoucnosti je rozvíjející se obor kvantových počítačů. Představují naději, že eliminují některá vážná...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné