Dušek Ladislav

Doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D., (* 1967) vystudoval postupně mikrobiologii, ekologii, environmentální chemii a fyziologii živočichů. Od roku 2005 je ředitelem Institutu biostatistiky a analýz MU v Brně. Zabývá se kromě jiného vícerozměrnou analýzou v ekotoxilogii a klinické onkologii. Od roku 2014 je ředitelem ÚZIS.

Počet článků: 1

Reakce na článek „Mamární screening: Odzvoněno?“

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 500, 2015/9
V červencovém čísle (Vesmír 94, 408, 2015/7–8) vyšel text doc. RNDr. L. Pecna naznačující, že v souvislosti se zlepšujícími se výsledky léčby...