prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc.

Prof. MUDr. Rostislav Vyzula, CSc., (* 1952) vystudoval Lékařskou fakultu MU v Brně. Je přednostou Kliniky komplexní onkologické péče LF MU a členem České onkologické společnosti. Několik let pracoval v oblasti výzkumu chronobiologických aspektů a modifi kací protinádorové chemoterapie v USA. Věnuje se protinádorové chemoterapii, hormonoterapii a bioterapii nádorů, organizaci onkologické péče včetně nádorové prevence. Je předsedou zdravotního výboru poslanecké sněmovny ČR.

Počet článků: 2

Reakce na článek „Mamární screening: Odzvoněno?“

3. 9. 2015  |  Vesmír 94, 500, 2015/9
V červencovém čísle (Vesmír 94, 408, 2015/7–8) vyšel text doc. RNDr. L. Pecna naznačující, že v souvislosti se zlepšujícími se výsledky léčby...
 

Onkoklipy

19. 1. 2004  |  Vesmír 83, 16, 2004/1
Byli jsme osloveni, abychom uvedli nepříliš květnatá odborná pojednání o problematice zhoubných nádorů. V současném světě, který má v oblibě...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné