Aktuální číslo:

2024/4

Téma měsíce:

Obaly

Obálka čísla

Cholesterol, veľký omyl amerických odborníkov na výživu

 |  4. 5. 2015
 |  Vesmír 94, 262, 2015/5

Totalitné myslenie nie je vlastné len ruským boľševikom, ale aj Američanom. Ak sa v USA objaví faktor, ktorý skracuje ľudský život, začne sa proti nemu neľútostný totalitný boj. Zistenie, že jednou z hlavných príčin infarktov sú vysoké hladiny cholesterolu v krvi, viedlo k prudkému, až k hysterickému odmietaniu cholesterolu v potrave a k boju proti jeho vysokým hladinám v krvi. American Heart Association v 60. rokoch odporúčala ľuďom podstatne obmedziť príjem cholesterolu z potravy. Na tomto základe americkí odborníci na výživu desaťročia strašili ľudí cholesterolom, ktorý mal byť hlavnou príčinou chorôb srdca a ciev. V Kalifornii vznikli tzv. bezcholesterolové zóny, kde sa považovalo používanie vajíčok a iných zdrojov cholesterolu za strašný hriech na ľudskom zdraví. Po objave statínov, ktoré výrazne znižujú hladinu cholesterolu v krvi, stali sa tieto lieky, za intenzívnej propagandy farmaceutických firiem produkujúcich statíny, najrozšírenejším farmakom nielen v USA, ale aj v mnohých ďalších štátoch. Azda pod vplyvom farmaceutických magnátov vznikol dokonca až priam fanatický nápad pridávať statíny do pitnej vody. Tento návrh, ktorý by viedol k pravidelnému užívaniu statínov nielen dospelej populácie, ale aj detí, vyvolal v USA búrku protestu medzi pediatrami. U detí s veľmi nízkym cholesterolom sa vyskytuje agresívne správanie a poruchy osobnosti, ktoré môžu skončiť až sebapoškodzovaním.

Cholesterol je významnou zložkou všetkých živočíšnych buniek, pretože je súčasťou ich membrán. Mimoriadne významný je pre bunky centrálneho nervového systému, ovplyvňuje ich permeabilitu a je prekurzorom viacerých steroidných hormónov ovplyvňujúcich rast. Preto si ho bunky syntetizujú. Pri nízkom prísune z potravy jeho tvorba stúpa a naopak.

Vysoké hladiny cholesterolu v krvi sú však škodlivé, pretože zvyšujú riziko cievnych ochorení, preto je často potrebný farmakologický zásah. Najúčinnejšie sú statíny. Na prevenciu infarktov a mozgových príhod sa však statíny začali podávať aj ľuďom s normálnymi hladinami cholesterolu v krvi (okolo 5–6 mmol/l). Zabúdalo sa na to, že americkí i japonskí autori v dlhodobých štúdiách zistili, že nízke hladiny cholesterolu v krvi sú rovnako nebezpečné ako jeho vysoké koncentrácie.

Demokratická spoločnosť má proti totalite veľkú výhodu. Po zistení chyby v normách a odporúčaniach sa hľadá lepšie riešenie. Problémom nízkych hladín cholesterolu v krvi sa začali vážne zaoberať viacerí autori. Na medzinárodnej konferencii v roku 1990 poukázali dokonca na zvýšené riziko rakoviny pri nízkych hladinách cholesterolu. Pochopili, že tvrdenie „čím nižší cholesterol, tým lepšie“ je nefyziologické. Nízke hladiny cholesterolu pod 4 mmol/l zvyšujú riziko rakoviny, chorôb pečene, depresií vedúcich až k samovraždám i celkovú úmrtnosť (obr. 1).

Navrhované zmeny odrážajú nový pohľad na úlohu cholesterolu. I keď sa jeho vysoké hladiny stále považujú za významný rizikový faktor vzniku ateroskleózy, cholesterol konzumovaný v potrave nehrá vážnu úlohu pri určovaní hladín cholesterolu v krvi. V nových smerniciach správnej výživy (USA, 2015) sa konštatuje, že „cholesterol nie je nutrient, ktorého vysoký príjem vyvoláva zdravotné problémy“. Podáva sa sebakritika: „Zle sme postavili diétne smernice, ktoré po desaťročia mýlili obyvateľstvo.“ Nevyhnutne treba zintenzívniť výskum vzťahu nízkych hladín cholesterolu k rôznym ochoreniam.

Viz také diskusní příspěvky v prázdninovém dvojčísle:

Richard Češka;

Pavel Kraml a Michal Anděl.

Literatura

Stamler J. et al.: Is relationship between serum cholesterol and risk of premature death from coronary heart disease continuous and graded? Findings in 356,222 primary screenees of the Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT). JAMA 256, 2823–2828, 1986/20.

Jacobs D. et al.: Report of the Conference on low blood cholesterol: mortality associations. Circulation 86, 1046–1060, 1992.

Matsuzaki M. et al.: Large scale cohort study of the relationship between serum cholesterol concentration and coronary events with low-dose simvastatin therapy in Japanese patients with hypercholesterolemia. Circul. J. 66, 1087–1095, 2002/12.

Simko V., Ginter E.: Understanding cholesterol: high is bad but too low may also be risky – is low cholesterol associated with cancer? Bratislava Med. J. 115, 59–65, 2014/2.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Fyziologie
RUBRIKA: Glosy

O autorech

Emil Ginter

Zuzana Ladecká

Doporučujeme

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky

Přírodovědec v ekosystému vědní politiky uzamčeno

Josef Tuček  |  2. 4. 2024
Petr Baldrian vede Grantovou agenturu ČR – nejvýznamnější domácí instituci podporující základní výzkum s ročním rozpočtem 4,6 miliardy korun. Za...
Od krytí k uzavření rány

Od krytí k uzavření rány

Peter Gál, Robert Zajíček  |  2. 4. 2024
Popáleniny jsou v některých částech světa až třetí nejčastější příčinou neúmyslného zranění a úmrtí u malých dětí. Život výrazně ohrožují...
Česká seismologie na poloostrově Reykjanes

Česká seismologie na poloostrově Reykjanes s podporou

Jana Doubravová, Jakub Klicpera  |  2. 4. 2024
Island přitahuje návštěvníky nejen svou krásnou přírodou, ale také množstvím geologických zajímavostí, jako jsou horké prameny, gejzíry a aktivní...