Falteisek Lukáš

Mgr. Lukáš Falteisek (*1983) vystudoval biologii na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Na této fakultě se v rámci doktorského studia zabývá protistologií a geomikrobiologií.

Počet článků: 4

Membránové rafty: historie a současnost

6. 5. 2010  |  Vesmír 89, 312, 2010/5
Je tomu už dvacet let, co bylo objeveno, že se chřipkový hemaglutinin v průběhu své cesty z ribozomu na plazmatickou membránu stává nerozpustným v...
 

Genetický parazit pomocníkem vědců

14. 7. 2005  |  Vesmír 84, 415, 2005/7
Živé organizmy se stávají modely v biologii z nejrůznějších důvodů. Drápatka vodní (Xenopus laevis) se v Evropě chová v zajetí od padesátých let...
 

Enzymy pomáhají v léčbě infekcí

19. 1. 2004  |  Vesmír 83, 7, 2004/1
Bakteriálních kmenů rezistentních na antibiotika přibývá, a proto je třeba hledat neustále nové způsoby léčby infekčních nemocí. Jeden z přístupů...
 

Jak se z hodné bílkoviny stane onkoprotein

3. 7. 2003  |  Vesmír 82, 388, 2003/7
Každá živá buňka obsahuje soustavu signálních drah, které přenášejí informace mezi buněčnými systémy. Jejich souhra dává buňce důležitou schopnost...