Green Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuseGreen Deal - diskuse

Aktuální číslo:

2022/5

Téma měsíce:

3D tisk

Homosexualita

Příčiny, výzkum, legislativa
 |  6. 5. 2010
 |  Vesmír 89, 278, 2010/5

34. veřejná beseda Třetí dimenze • Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze, Vesmír • 24. březen 2010 • hosté: prof. PhDr. Petr Weiss (Sexuologický ústav 1. LF UK v Praze), Mgr. Lucie Otáhalová (Rada vlády pro lidská práva), PhDr. Libor Ovečka, Th.D. (katedra teologické etiky a spirituální teologie Katolické teologické fakulty UK v Praze) • moderoval Luboš Veverka (Český rozhlas Leonardo). • Záznam si můžete poslechnout na adrese www.rozhlas.cz/leonardo/knihovna; zde uvádíme jen několik neautorizovaných postřehů ze záznamu diskuse.

Luboš Veverka: Antika nespatřovala v homosexuálním chování nic zvláštního, bylo bráno jako fakt. V následujících obdobích bylo však považováno za poruchu, nemoc nebo dokonce za kriminální čin…

Petr Weiss: Ze sexuologického hlediska je zajímavé, jak se sexuální orientace vytváří, proč je někdo orientován heterosexuálně, někdo homosexuálně, kde jsou příčiny tohoto vývoje… Od roku 1993 máme k dispozici výsledky výzkumu o pohledu české veřejnosti na homosexualitu, a vývoj je jednoznačně pozitivní.

Libor Ovečka: Vývoj církevní nauky navazuje na vývoj v sexuologii a dalších vědách o člověku… Církev jasně odlišila dvě skutečnosti: homosexualitu jako sexuální orientaci a homosexuální jednání. K těmto dvěma skutečnostem zaujala katolická církev naprosto odlišný postoj – homosexualita je stav člověka, který není spojen s žádnou mravní vinou, kdežto homosexuální jednání církev jednoznačně odsuzuje.

Lucie Otáhalová: Česká republika je velice tolerantní zemí, tolerance klesá v otázkách manželství a adopce. Téměř osmdesát zemí světa však homosexuální chování kriminalizuje, dokonce devět z nich je trestá smrtí…

Petr Weiss: K dekriminalizaci homosexuálního chování došlo u nás r. 1961, což bylo například o více než deset let dříve než v NSR… V posledních padesáti letech se sexuální morálka i sexuální chování změnily víc než za tisíc let předtím, nechci však hodnotit, jestli je to dobře či špatně, je to prostě tak… Mnoho výzkumů ve Spojených státech i jinde potvrdilo, že děti, které vychovává pár stejného pohlaví, se neliší od jiných dětí sexuální orientací, sexuální identitou, množstvím neurotických příznaků, poruchami chování ani postavením v dětském kolektivu. […]

Dnes již víme, že homosexualitě se nelze naučit, nelze ji získat, nelze k ní nikoho dovést, je to záležitost vrozená a celoživotní.

Libor Ovečka: Diskuse, která se vede o všech menšinách, bývá mnohdy emocionální, racionální argumenty v ní leckdy vůbec nezaznívají… To neznamená, že dané argumenty by byly nepochopitelné, ale člověk uvažující s chladnou hlavou by je neměl přijmout… Předsudky mohou být dány osobní negativní zkušeností a mohou být neoprávněně přenášeny na celou skupinu…

Lucie Otáhalová: Nedávno jsme vydali příručku pro školy o homofobii. Reakce, které nám na ni přišly, byly pouze negativní, tedy diskutovat chtějí jen ti lidé, kterým se něco nelíbí…

Ze záznamu vybral Stanislav Vaněk

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Sexuologie

O autorovi

Stanislav Vaněk

RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.
Vaněk Stanislav

Doporučujeme

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

Diskuse: Green Deal v době (post)válečné

 |  4. 5. 2022
Všechny zájemce o širší souvislosti mezi vědou a světovým děním zveme na veřejnou diskusi o transformaci energetiky pod tlakem klimatické změny...
Realita dohnala fikci

Realita dohnala fikci

Luděk Míka  |  2. 5. 2022
Chcete-li někomu dát originální dárek, nechte se sníst. Předchází tomu naskenování sebe samého do paměti počítače, vymodelování ve speciálním...
Krokodýlové v Čechách 2.0

Krokodýlové v Čechách 2.0

Milan Chroust  |  2. 5. 2022
„Zaslechne-li někdo známý popěvek ‚Na řece Vltavě plave krokodil‘, pomyslí si, že to nesmysl.“ Těmito slovy před 119 lety uvedl paleontolog...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné