Aktuální číslo:

2019/9

Téma měsíce:

Hejno

Homosexualita

Příčiny, výzkum, legislativa
 |  6. 5. 2010
 |  Vesmír 89, 278, 2010/5

34. veřejná beseda Třetí dimenze • Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze, Vesmír • 24. březen 2010 • hosté: prof. PhDr. Petr Weiss (Sexuologický ústav 1. LF UK v Praze), Mgr. Lucie Otáhalová (Rada vlády pro lidská práva), PhDr. Libor Ovečka, Th.D. (katedra teologické etiky a spirituální teologie Katolické teologické fakulty UK v Praze) • moderoval Luboš Veverka (Český rozhlas Leonardo). • Záznam si můžete poslechnout na adrese www.rozhlas.cz/leonardo/knihovna; zde uvádíme jen několik neautorizovaných postřehů ze záznamu diskuse.

Luboš Veverka: Antika nespatřovala v homosexuálním chování nic zvláštního, bylo bráno jako fakt. V následujících obdobích bylo však považováno za poruchu, nemoc nebo dokonce za kriminální čin…

Petr Weiss: Ze sexuologického hlediska je zajímavé, jak se sexuální orientace vytváří, proč je někdo orientován heterosexuálně, někdo homosexuálně, kde jsou příčiny tohoto vývoje… Od roku 1993 máme k dispozici výsledky výzkumu o pohledu české veřejnosti na homosexualitu, a vývoj je jednoznačně pozitivní.

Libor Ovečka: Vývoj církevní nauky navazuje na vývoj v sexuologii a dalších vědách o člověku… Církev jasně odlišila dvě skutečnosti: homosexualitu jako sexuální orientaci a homosexuální jednání. K těmto dvěma skutečnostem zaujala katolická církev naprosto odlišný postoj – homosexualita je stav člověka, který není spojen s žádnou mravní vinou, kdežto homosexuální jednání církev jednoznačně odsuzuje.

Lucie Otáhalová: Česká republika je velice tolerantní zemí, tolerance klesá v otázkách manželství a adopce. Téměř osmdesát zemí světa však homosexuální chování kriminalizuje, dokonce devět z nich je trestá smrtí…

Petr Weiss: K dekriminalizaci homosexuálního chování došlo u nás r. 1961, což bylo například o více než deset let dříve než v NSR… V posledních padesáti letech se sexuální morálka i sexuální chování změnily víc než za tisíc let předtím, nechci však hodnotit, jestli je to dobře či špatně, je to prostě tak… Mnoho výzkumů ve Spojených státech i jinde potvrdilo, že děti, které vychovává pár stejného pohlaví, se neliší od jiných dětí sexuální orientací, sexuální identitou, množstvím neurotických příznaků, poruchami chování ani postavením v dětském kolektivu. […]

Dnes již víme, že homosexualitě se nelze naučit, nelze ji získat, nelze k ní nikoho dovést, je to záležitost vrozená a celoživotní.

Libor Ovečka: Diskuse, která se vede o všech menšinách, bývá mnohdy emocionální, racionální argumenty v ní leckdy vůbec nezaznívají… To neznamená, že dané argumenty by byly nepochopitelné, ale člověk uvažující s chladnou hlavou by je neměl přijmout… Předsudky mohou být dány osobní negativní zkušeností a mohou být neoprávněně přenášeny na celou skupinu…

Lucie Otáhalová: Nedávno jsme vydali příručku pro školy o homofobii. Reakce, které nám na ni přišly, byly pouze negativní, tedy diskutovat chtějí jen ti lidé, kterým se něco nelíbí…

Ze záznamu vybral Stanislav Vaněk

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Sexuologie

O autorovi

Stanislav Vaněk

RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.
Vaněk Stanislav

Doporučujeme

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Chůze v davu: impulzy bez doteku

Milan Krbálek  |  2. 9. 2019
„Nejednou nás chybný krok ponořil až ke stehnům do tmavého rosolovitého bahna, které se na metry kolem nás pod našimi kroky vlnilo. Jeho přilnavá...
Sportující faraon

Sportující faraon

Břetislav Vachala  |  2. 9. 2019
Schopný král byl zárukou, že nezvítězí síly zla a chaosu a „boží země“ Egypt bude trvale vzkvétat a bude se dařit jejímu lidu. To potvrzoval...
První obraz horizontu černé díry

První obraz horizontu černé díry

Michal Bursa  |  2. 9. 2019
Když jsme spolu s Vladimírem Karasem v roce 2010 psali o vyhlídkách radioastronomie na přímá pozorování černých děr (Vesmír 89, 226, 2010/4), byla...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné