Aktuální číslo:

2019/11

Téma měsíce:

Ceny Neuron

Homosexualita

Příčiny, výzkum, legislativa
 |  6. 5. 2010
 |  Vesmír 89, 278, 2010/5

34. veřejná beseda Třetí dimenze • Český rozhlas Leonardo, Lidová univerzita MK v Praze, Vesmír • 24. březen 2010 • hosté: prof. PhDr. Petr Weiss (Sexuologický ústav 1. LF UK v Praze), Mgr. Lucie Otáhalová (Rada vlády pro lidská práva), PhDr. Libor Ovečka, Th.D. (katedra teologické etiky a spirituální teologie Katolické teologické fakulty UK v Praze) • moderoval Luboš Veverka (Český rozhlas Leonardo). • Záznam si můžete poslechnout na adrese www.rozhlas.cz/leonardo/knihovna; zde uvádíme jen několik neautorizovaných postřehů ze záznamu diskuse.

Luboš Veverka: Antika nespatřovala v homosexuálním chování nic zvláštního, bylo bráno jako fakt. V následujících obdobích bylo však považováno za poruchu, nemoc nebo dokonce za kriminální čin…

Petr Weiss: Ze sexuologického hlediska je zajímavé, jak se sexuální orientace vytváří, proč je někdo orientován heterosexuálně, někdo homosexuálně, kde jsou příčiny tohoto vývoje… Od roku 1993 máme k dispozici výsledky výzkumu o pohledu české veřejnosti na homosexualitu, a vývoj je jednoznačně pozitivní.

Libor Ovečka: Vývoj církevní nauky navazuje na vývoj v sexuologii a dalších vědách o člověku… Církev jasně odlišila dvě skutečnosti: homosexualitu jako sexuální orientaci a homosexuální jednání. K těmto dvěma skutečnostem zaujala katolická církev naprosto odlišný postoj – homosexualita je stav člověka, který není spojen s žádnou mravní vinou, kdežto homosexuální jednání církev jednoznačně odsuzuje.

Lucie Otáhalová: Česká republika je velice tolerantní zemí, tolerance klesá v otázkách manželství a adopce. Téměř osmdesát zemí světa však homosexuální chování kriminalizuje, dokonce devět z nich je trestá smrtí…

Petr Weiss: K dekriminalizaci homosexuálního chování došlo u nás r. 1961, což bylo například o více než deset let dříve než v NSR… V posledních padesáti letech se sexuální morálka i sexuální chování změnily víc než za tisíc let předtím, nechci však hodnotit, jestli je to dobře či špatně, je to prostě tak… Mnoho výzkumů ve Spojených státech i jinde potvrdilo, že děti, které vychovává pár stejného pohlaví, se neliší od jiných dětí sexuální orientací, sexuální identitou, množstvím neurotických příznaků, poruchami chování ani postavením v dětském kolektivu. […]

Dnes již víme, že homosexualitě se nelze naučit, nelze ji získat, nelze k ní nikoho dovést, je to záležitost vrozená a celoživotní.

Libor Ovečka: Diskuse, která se vede o všech menšinách, bývá mnohdy emocionální, racionální argumenty v ní leckdy vůbec nezaznívají… To neznamená, že dané argumenty by byly nepochopitelné, ale člověk uvažující s chladnou hlavou by je neměl přijmout… Předsudky mohou být dány osobní negativní zkušeností a mohou být neoprávněně přenášeny na celou skupinu…

Lucie Otáhalová: Nedávno jsme vydali příručku pro školy o homofobii. Reakce, které nám na ni přišly, byly pouze negativní, tedy diskutovat chtějí jen ti lidé, kterým se něco nelíbí…

Ze záznamu vybral Stanislav Vaněk

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Sexuologie

O autorovi

Stanislav Vaněk

RNDr. Stanislav Vaněk (*1952) vystudoval biologii na PřF UK v Praze, krátce pracoval v Krajském středisku památkové péče a ochrany přírody v Ústí nad Labem, v časopise Živa a v Ústavu krajinné ekologie ČSAV. Deset let se v oddělení klinické hematologie 2. FN v Praze zabýval imunologií a zejména průtokovou cytometrií. K zájmům patří fotografie (absolvoval Institut výtvarné fotografie a Pražskou fotografickou školu) a horolezectví.
Vaněk Stanislav

Doporučujeme

Probouzení nesmrtelnosti

Probouzení nesmrtelnosti

Marek Janáč  |  11. 11. 2019
Nesmrtelnost – věčná touha a hybatelka dějin života na planetě Zemi. V biologickém slova smyslu žene k plození potomstva, ve smyslu duchovním k...
Zabití ekonomikou

Zabití ekonomikou

Lucie Kalousová  |  11. 11. 2019
„Silná ekonomika vám může zlomit srdce,“ napsal v roce 2007 americký ekonom Christopher Ruhm. [1] Narážel tím na dobře zdokumentovaný paradox...
Od bakterie k Darwinovi

Od bakterie k Darwinovi uzamčeno

Jan Toman  |  11. 11. 2019
První organismy nedosahovaly patrně o moc větší složitosti než dnešní bakterie. Teprve později daly základ komplexnějším formám včetně složených,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné