mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Klanicová Nikola

Mgr. Nikola Klanicová, Ph.D., vystudovala obor geologie se zaměřením na geochemii na PřF MU v Brně, kde se věnuje výzkumu pravidelných prostorových struktur v geologických objektech a popularizaci matematické logiky. Souběžně se zabývá kaligrafií, píše eseje a prózu. Je autorkou knih Cizorodá vášeň a Krasopis, v nichž neobvyklým způsobem spojuje motivy exaktní vědy, filozofie a umění.

Počet článků: 2

Časoprostorové vzory supravodivýma očimauzamčeno

8. 1. 2018  |  Vesmír 97, 36, 2018/1
Před 121 lety popsal Rafael Liesegang chemickou reakci, při níž se v gelu objevují pravidelné obrazce. Od té doby se výzkumu procesů, při kterých...
 

Logika snu

14. 7. 2011  |  Vesmír 90, 455, 2011/7
Nereálné a nelogické situace přisuzujeme snu; zažíváme nepravděpodobné věci a minulost se prolíná s budoucností, jak naznačuje i gramatika vět. Sen...