Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Vesmír: 2018/1

datum vydání: 8. 1. 2018
Téma měsíce: Exkrement

Výběr redakce

Umělá inteligence. Vezme nám práci, nebo dá?

Eva Bobůrková, 8. 1. 2018
Kybernetik Michal Pěchouček je mužem mnoha „řemesel“: vede katedru počítačů na Fakultě elektrotechnické ČVUT, zakládá startupy, řeší vědecké...

Noční život hub

Ondřej Koukol, 8. 1. 2018
Je pravda, že houby rostou v noci? A vůbec, jak rychle houby rostou?

Záchod pěkný, ale nepoužívanýuzamčeno

Helena Humňalová, 8. 1. 2018
Skoro miliarda lidí stále chodí na velkou do přírody. Výsledkem jsou miliony mrtvých a velké množství podvyživených. Problém není jenom v...

„Nejeden paleontolog může na koprolitech založit kariéru, celoživotně se zabývat prafekáliemi, a bude se stále mít v čem ‚hrabat‘.“

Boris Ekrt v článku Bobky z pravěku

foto autora

Úvodník

Slova (k) roku 2018

Společnost Oxford Dictionaries v roce 2016 vyhlásila slovem roku výraz post-truths (postpravdivý). Frekvence jeho užívání vzrostla proti roku...

Rozhovor

Umělá inteligence. Vezme nám práci, nebo dá?

Kybernetik Michal Pěchouček je mužem mnoha „řemesel“: vede katedru počítačů na Fakultě elektrotechnické ČVUT, zakládá startupy, řeší vědecké...

Hlavní články

Editace bázíuzamčeno

Editace genomu už v našem slovníku zdomácněla. Teď si musíme zvyknout na editaci bází, protože po přesných střizích do dvojité šroubovice DNA...

Páchnoucí bohatstvíuzamčeno

Na exkrementy lidské i živočišné máme tendenci nahlížet jako na nutné zlo. Odpadní produkt jednoho organismu ale vždy představuje vítaný zdroj...

Tak trochu jiný ekosystémuzamčeno

Exkrementy sice nejsou příliš velké, ale v přírodě jsou díky svému vzhledu a specifickému pachu dosti nápadné. Zpravidla dlouho nevydrží, přesto...

Záchod pěkný, ale nepoužívanýuzamčeno

Skoro miliarda lidí stále chodí na velkou do přírody. Výsledkem jsou miliony mrtvých a velké množství podvyživených. Problém není jenom v...

Bobky z pravěkuuzamčeno

Tři, dva, jedna ... teď! Do detailu naplánovaná a několikrát „nasucho“ odzkoušená akce se rozbíhá. Každý z vědců ví, co a kdy má dělat, přesto je...

Prostorová organizace chromatinuuzamčeno

Nové poznatky týkající se prostorové organizace DNA a její kooperace s proteiny buněčného jádra poukazují na změněnou 3D strukturu chromatinu u...

Časoprostorové vzory supravodivýma očimauzamčeno

Před 121 lety popsal Rafael Liesegang chemickou reakci, při níž se v gelu objevují pravidelné obrazce. Od té doby se výzkumu procesů, při kterých...

Z kostní dřeně do plic a zase zpětuzamčeno

Proces tvorby krevních buněk je složitější, než se donedávna zdálo. Kromě kostní dřeně v něm hraje roli i orgán, do něhož byste to asi neřekli.

Bohatstvím ke stresuuzamčeno

Co mají společného vůdce domorodého kmene a majitel mezinárodně úspěšné firmy? Vysoké společenské postavení. Pro každého byla cesta k jeho...

Do vesmíru z trampolíny

Ruský kosmický program pomalu, ale jistě přichází o prestiž. Místo mladých inženýrů mají o kosmické programy zájem stavbaři předražující zakázky a...

Vody i lesy Šumavy se zotavují

Šumavská jezera vypovídají o minulých i současných pohromách. Jak se v jejich vodách odrazily kyselé deště, globální změny klimatu i kůrovcová...

Glosy

Podivné chutě mločíků jeskynníchuzamčeno

Změna jídelníčku je dosti komplikovaný proces, který u živočichů zahrnuje jak behaviorální, tak anatomické i fyziologické adaptace. Před časem...

Variabilita samčích spermií?uzamčeno

Model označovaný pojmom sexuálna selekcia, ktorý zaviedol už slávný Charles Darwin v druhej polovici 19. storočia, v zásade hovorí o tom, že...

Jak přežít zimu?uzamčeno

Existenci podivuhodné adaptace rejsků na zimní nedostatek potravy tušili vědci dlouhá desetiletí. Její defnitivní potvrzení přineslo až nasazení...

Chvála recenzentstvíuzamčeno

Snahou platných scientometrických pravidel je dostat veškerou vědeckou činnost pod kontrolu recenzentů. Vydávat nerecenzovaný časopis nemá z...

Odpověď na každou otázku

Proč snímeuzamčeno

Mnoho géniů ve snu uslyšelo či uvidělo svá budoucí díla. Jiní během snu vážně zranili či zabili partnera. Fází života, v níž pod rouškou spánku...

Noční život hub

Je pravda, že houby rostou v noci? A vůbec, jak rychle houby rostou?

Nad knihou

Nejen o vyhoření

Pro stav totálního vyčerpání (exhausce) zavedl Herbert J. Freudenberger (1926–1999) termín burnout. Jelikož šlo o málo vznešený výraz převzatý z...

Věda pod objektivem

Mikrokrása

Do soutěže Nikon Small World 2017 zaslali fotografové z celého světa přes dva tisíce snímků pořízených přes objektiv optického mikroskopu. Využili...

Svět ledových gejzírůuzamčeno

Kolorovaná fotografe Saturnova měsíce Enceladu složená z mnoha snímků pořízených sondou Cassini. Povrch rozbrázděný četnými zlomy a trhlinami....

Jazykový koutek

Je francouzský král holohlavý?

V logice a jazykovědě si mnoho pozornosti vysloužila věta Bertranda Russella The king of France is bald (Král Francie je holohlavý). Pokud má daná...

Mozaika

Přerozdělování veleještěrů

Dinosauři jsou superstar paleontologie. Každý o nich ví, každý jich pár zná. Milovníci této skupiny vědí i to, že se dělí dle stavby pánve na dvě...

Vlny cunami a transoceánska disperzia druhov

V poslednej dobe sa na všemožných komunikačných platformách pretriasa téma invázie cudzorodých druhov do nových areálov, hlavne v dôsledku...

Nová planeta u pulsaru

Historicky první potvrzené exoplanety obíhající pulsar (typ neutronové hvězdy a pozůstatek po velmi hmotné hvězdě, která explodovala jako...

První digitální tableta schválena FDA

U některých skupin pacientů je značným problémem spolupráce pacienta s lékařem při užívání léčiva. Problematická je například u dětských či...

8 178 m

Mořští biologové a ichtyologové z Havajské univerzity s kolegy z Newcastleské univerzity popsali v časopise Zootaxa nový druh hlubokomořské ryby....

Podtlakové umělé svaly

Robotické končetiny nemusejí být uváděny do pohybu a ovládány pomocí servomotorků, táhel a pružin, alternativním řešením jsou umělé svaly různé...

Ne tak vzácné supervulkány

Erupce supervulkánů dokážou dlouhodobě ovlivnit globální klima a způsobit hromadná vymírání. K zatím poslední došlo před 25 000 lety, kdy se...

3D tisk s živými bakteriemi

Švýcarsko-irský tým materiálových inženýrů a mikrobiologů představil náplň pro 3D tiskárny obsahující živé bakterie. Biokompatibilní hydrogel...

Hvězdná mláďata u černé díry

Radioteleskop Alma objevil nově vznikající hvězdy v překvapivé blízkosti supermasivní černé díry ve středu naší galaxie. Jedenáct pozorovaných...

Zákulisí

Vědečtí piráti přišli o přístavy

Projekt Sci-Hub, který zdarma nabízí přístup k pirátským kopiím více než 64 milionů vědeckých článků (Vesmír 95, 327, 2016/6; 96, 475, 2017/9),...

V Praze se utkali chemičtí snílci

Jak by se dal oligosacharidový plášť buněk, glykokalyx, využít v boji s rakovinou? To je téma projektu, s nímž Jessica R. Kramerová z Utažské...

Další ERC granty v České republice

Do Česka míří tři nové konsolidační granty Evropské výzkumné rady. Získali je parazitolog doc. Vladimír Hampl, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty...

100 000

„Věříme, že technika by si s námi měla povídat, ne pouze plnit naše příkazy. Konverzujte s Alquistem o aktuálních zprávách, technice, sportovních...

ESA plánuje pseudosatelity

Evropská kosmická agentura (ESA) plánuje rozšířit své aktivity do hraniční oblasti, která je příliš nízko pro satelity a příliš vysoko pro běžné...

Čína uvolňuje regulaci tradiční medicíny

Tradiční čínská medicína (TČM) se v zemi svého původu opět těší podobné státní podpoře jako za časů Mao Ce-tunga. Prezident Si Ťin-pching ji...

Vertikála

Bathybius opět žije

1878: Roku 1868 pojmenoval Th. Huxley zvláštního beztvárného prvoka, který jako hlen v hlubinách 5000–25.000' při kladení transatlantického kabelu...

Architektura

Tropická věž Mesiniagauzamčeno

Má-li stavba reagovat na klima s chladnějšími obdobími, musí být pokud možno kompaktní a uzavřená, aby se zamezilo únikům tepla. Pokud v takových...

Dopisy čtenářů

Poznámky k archeologické propagandě

Ad Vesmír 96, 626, 2017/11 K velmi zajímavému a aktuálnímu článku Jana Turka lze na okraj dodat jen několik poznámek. Na ilustračním obrázku z 11....

Propaganda z druhé strany

Ad Vesmír 96, 632, 2017/11 […] V článku jsou uváděny pouze negativní příklady propagandy ze strany Číny a především Ruska, bez jakékoli zmínky o...

Vesmír a propaganda

Ad Vesmír 96, 630, 2017/11 […] Jako přínosné a poskytující zajímavé informace se mi jeví články na stránkách 624 a 626. Článek na s. 630 už je pro...

Politické školení?

Ad Vesmír 96, 632, 2017/11 Jsem na rozpacích, jestli článek má být o propagandě, nebo ukázkou propagandy samotné. […] Problém spočívá možná v tom,...

Přečetli jsme

Ian Morris: K čemu je dobrá válka? Konflikty a pokrok civilizace

Ian Morris: K čemu je dobrá válka? Konflikty a pokrok civilizace Dokořán a Argo, Praha 2017, 440 stran, ISBN 978-80-7363-764-4 Původní název War!...

Petr Zajíček: Moravský kras v ponorné řece času

Petr Zajíček: Moravský kras v ponorné řece času Academia, Praha 2017, 280 stran, ISBN 978-80-200-2723-8 Sídliště v jeskyni Kůlna v Moravském krasu...