Kopáček Jiří

Prof. Ing. Jiří Kopáček, Ph.D., (*1956) absolvoval obor technologie vody na VŠCHT v Praze. V Biologickém centru AV ČR, v. v. i., se zabývá výzkumem cyklů prvků v šumavských jezerech a jejich povodích. Přednáší technologii úpravy vody a limnologické metody na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity.

Počet článků: 2

Vltavská kronika

16. 7. 2018  |  Vesmír 97, 452, 2018/7
Změny chemismu Vltavy představují kroniku moderních dějin české kotliny. Věrně odrážejí zásadní proměny zemědělství, průmyslu, užívání krajiny,...
 

Vody i lesy Šumavy se zotavují

8. 1. 2018  |  Vesmír 97, 52, 2018/1
Šumavská jezera vypovídají o minulých i současných pohromách. Jak se v jejich vodách odrazily kyselé deště, globální změny klimatu i kůrovcová...