Šlerka Josef

Mgr. Josef Šlerka (*1974) vystudoval obor estetika na Filozofické fakultě UK. Později na této fakultě absolvoval doktorské studium informační vědy a knihovnictví. Zaměřuje se na digital humanities, data mining a nová média, především na  kvantitativní analýzu dat ze sociálních sítí. V Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK vede obor studia nových médií.

Počet článků: 4

Jak nám může umělá inteligence lhátuzamčeno

5. 2. 2024  |  Vesmír 103, 87, 2024/2
Na první pohled by otázka, zda umělá inteligence může lhát, mohla znít bizarně. Schopnost lhaní připisujeme lidem. Ale i výstupy chatbota ChatGPT...
 

Vesmír a propaganda

8. 1. 2018  |  Vesmír 97, 6, 2018/1
Ad Vesmír 96, 630, 2017/11 […] Jako přínosné a poskytující zajímavé informace se mi jeví články na stránkách 624 a 626. Článek na s. 630 už je pro...
 

Jak zmanipulovat vzpomínkuuzamčeno

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 630, 2017/11
Bránit se vlivu propagandy může být podobně těžké jako odmítat působení optického klamu. Zkuste si obrázek s čarami o kousek níže. Jde o známou...
 

Trojí divočina internetu

4. 4. 2017
Mluvit o internetu jako o divočině je trochu riskantní podnik. Pojem divočiny je poněkud nejasný a není nutně podmíněný jen přírodou.