i

Aktuální číslo:

2019/12

Téma měsíce:

Odpady

Noční život hub

 |  8. 1. 2018
 |  Vesmír 97, 23, 2018/1

Je pravda, že houby rostou v noci? A vůbec, jak rychle houby rostou?

Ptá se Běla Nekolová

Ptáme-li se na růst hub, musíme si v prvé řadě vyjasnit, zda jde o růst hub, jakožto organismů, a tedy růst jejich mycelia, nebo růst plodnic, těch nejnápadnějších útvarů tvořených ve vhodných podmínkách a běžně označovaných jako „houby“. Mycelium roste rovnoměrně a nemá důvod růst pouze v noci nemluvě o tom, že v půdě nebo uvnitř tlejícího kmene ani nemůže vnímat, je-li den, nebo noc. Výjimku tvoří mycelium ektomykorhizních, s kořeny dřevin sdružených symbiotických hub, které může za určitých podmínek skutečně více růst v noci. Důvodem je obrácený transport vody z hostitelské rostliny do mycelia v průběhu noci, kdy jsou zavřené průduchy a tudíž je omezeno vypařování vody povrchem rostliny. Tento jev se podařilo experimentálně prokázat v podmínkách simulujících dlouhodobé sucho.

U plodnic je situace jiná, neboť jejich růst na povrchu substrátu může být negativně ovlivněn slunečním zářením, které povrch substrátu zahřívá a vysouší. V našich podmínkách v průběhu letní sezóny, kdy se liší denní a noční teplota a vlhkost, tak může být nárůst plodnic skutečně větší v noci. Některé studie také prokázaly dozrávání a největší produkci spor v noci právě vlivem rozdílné vlhkosti vzduchu. Jiná situace bude např. na podzim, kdy jsou denní a noční teploty vyrovnanější nebo v případě deštivého počasí přes den, kdy je pravděpodobné, že bude růst srovnatelný s nočním. Na druhou stranu, u ektomykorhizních druhů závisí růst plodnic na transportu sacharidů z hostitelské rostliny, který probíhá, pokud dochází k fotosyntéze, čili ve dne. U muchomůrky červené (Amanita muscaria) tak byly zjištěny slabé denní výkyvy v růstu s mírně rychlejším růstem přes den.

Druhou otázku je opět možno chápat jako otázku radiálního růstu mycelia, nebo objemového růstu plodnice. V prvém případě je známo pro řadu hub velké množství měření, neboť rychlost růstu mycelia (vyjádřená jako průměr nebo poloměr kolonie na agarové půdě za určitou dobu od naočkování) je jedním z nejběžnějších způsobů, jak stanovit optimální a stresové vlivy prostředí na houby a jejich variabilitu a tudíž se používá v řadě ekologických studií. V optimálních podmínkách (vlhkost, teplota, živiny) se růst mycelia pohybuje řádově v milimetrech až centimetrech za týden.

Rychlost růstu plodnic velmi závisí na druhu houby, typu jejího nepravého pletiva a způsobu života. Jednoleté dužnaté plodnice rostou velmi rychle a plné „zralosti“ dosahují během několika dnů, ne-li hodin (např. zástupci rodu hnojník, Coprinus). Na druhou stranu roční přírůstky víceletých plodnic chorošovitých hub jsou velmi malé. Vzhledem k prostorové složitosti plodnic je ale není vůbec jednoduché měřit a tudíž přesně stanovit rychlost jejich růstu. Nemluvě o tom, že každá část plodnice roste jinak; prodlužovací růst „nohy“ houby (třeně) bývá rychlejší než růst klobouku do šířky.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Mykologie

O autorovi

Ondřej Koukol

Mgr. Ondřej Koukol, Ph.D., (*1979) pedagog a vědecký pracovník, mykolog, katedry botaniky Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na biodiverzitu, taxonomii a ekologii mikroskopických hub (především hub vřeckovýtrusných) v opadu jehličnatých dřevin. Odborný zájem rozšiřuje i na endofytní houby, nekrotrofně parazitické houby a mikroskopické vřeckovýtrusné houby z neotropických oblastí.
Koukol Ondřej

Doporučujeme

Recyklace plastového odpadu

Recyklace plastového odpadu

Zdeněk Kruliš  |  9. 12. 2019
Plastové odpady a jejich neblahý vliv na životní prostředí jsou poslední dobou námětem mnoha populárních i populárně- -naučných článků tištěných i...
Odpad, nebo surovina?

Odpad, nebo surovina?

Vladimír Wagner  |  9. 12. 2019
Pokud se ukáže hrozba rostoucí koncentrace CO2 pro vývoj klimatu opravdu tak veliká, jak předpokládají některé scénáře, bude třeba zrychlit cestu...
Modré moře pod blankytnou oblohou

Modré moře pod blankytnou oblohou

Jaromír Plášek  |  9. 12. 2019
Při pohledu na blankytnou oblohu si většina čtenářů určitě vzpomene, že za její barvu může jakýsi Rayleighův rozptyl slunečního světla. V případě...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné