mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Unger Josef

Prof. PhDr. Josef Unger, CSc., (*1944) vystudoval archeologii na Filozofické fakultě brněnské univerzity. Pracoval v Regionálním muzeu v Mikulově, v Archeologickém ústavu AV ČR v Brně, Ústavu archeologické památkové péče v Brně a od roku 1996 v Ústavu antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Zabývá se problematikou vztahu artefaktu a lidského těla, pohřebním ritem a dalšími otázkami pravěku i středověku.

Počet článků: 4

Poznámky k archeologické propagandě

8. 1. 2018  |  Vesmír 97, 5, 2018/1
Ad Vesmír 96, 626, 2017/11 K velmi zajímavému a aktuálnímu článku Jana Turka lze na okraj dodat jen několik poznámek. Na ilustračním obrázku z 11....
 

Chvála recenzentstvíuzamčeno

8. 1. 2018  |  Vesmír 97, 41, 2018/1
Snahou platných scientometrických pravidel je dostat veškerou vědeckou činnost pod kontrolu recenzentů. Vydávat nerecenzovaný časopis nemá z...
 

Šibeniceuzamčeno

13. 7. 2017  |  Vesmír 96, 444, 2017/7
Ještě před třemi staletími bývaly šibenice výraznou krajinnou dominantou. Po zrušení hrdelních soudů a po panovnických dekretech se šibenice...
 

Homosexualita beranů a lidí

17. 3. 2005  |  Vesmír 84, 127, 2005/3
Autor v článku svým způsobem upozorňuje na výsledky studia Charlese E. Roselliho publikované v časopise „Endocrinology“, které se týkají 8%...