mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Veselý Vojtěch

PhDr. Vojtěch Veselý, Ph.D., (*1981) vystudoval český jazyk a literaturu na Filozofické fakultě UK v Praze. V Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i., se věnuje především lexikografii a gramatice. Je členem autorského kolektivu připravovaného Akademického slovníku současné češtiny (www.slovnikcestiny.cz).

Počet článků: 2

Je francouzský král holohlavý?

8. 1. 2018  |  Vesmír 97, 56, 2018/1
V logice a jazykovědě si mnoho pozornosti vysloužila věta Bertranda Russella The king of France is bald (Král Francie je holohlavý). Pokud má daná...
 

O neurčitosti počtů

14. 7. 2016  |  Vesmír 95, 472, 2016/7
Chceme-li užít větu Měl jako obvykle tisíc výmluv, je nutno mít jednotlivé výmluvy přesně spočítané? Jistěže není. Určitá číslovka zde místo...