Zikmundová Alena

Mgr. Alena Zikmundová (*1986) vystudovala systematickou biologii a ekologii na Přírodovědecké fakultě Ostravské univerzity. Od roku 2014 je doktorandkou Přf OU a zároveň pracuje v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i., Liběchově. Dále od roku 2017 pracuje pro ÚBO AV ČR v Brně. Dříve se zabývala morfologií a fyziologií spirálních řas u příčnoústých, nyní studuje efekt ploidie na ontogenezi a migraci primordiálních buněk u rodu Cobitis.

Počet článků: 1

Bobky z pravěkuuzamčeno

8. 1. 2018  |  Vesmír 97, 30, 2018/1
Tři, dva, jedna ... teď! Do detailu naplánovaná a několikrát „nasucho“ odzkoušená akce se rozbíhá. Každý z vědců ví, co a kdy má dělat, přesto je...