Alberich-Jorda Meritxell

Meritxell Alberich-Jordová, Ph.D., (*1975) vystudovala biologii na Barcelonské univerzitě (1999), doktorát získala na Rotterdam Medical University (2003), absolvovala postdoktorální pobyt na Harvardově univerzitě (2005–2012). Od roku 2012 působí v Ústavu molekulární genetiky AV ČR, od roku 2015 jako vedoucí oddělení.

Počet článků: 4

Buněčné vypínače imunitní reakce

31. 1. 2022  |  Vesmír 101, 82, 2022/2
Přestože všechny buňky v našem těle obsahují stejnou genetickou informaci, je na základě této identické sekvence DNA vytvořeno množství funkčně i...
 

Z kostní dřeně do plic a zase zpětuzamčeno

8. 1. 2018  |  Vesmír 97, 40, 2018/1
Proces tvorby krevních buněk je složitější, než se donedávna zdálo. Kromě kostní dřeně v něm hraje roli i orgán, do něhož byste to asi neřekli.
 

Akutní myeloidní leukemieuzamčeno

4. 2. 2016  |  Vesmír 95, 76, 2016/2
Chybný „podpis“ jednoho z proteinů řídících diferenciaci bílých krvinek může způsobit zmatek v expresi genů a vést k rozvoji leukemie. Existuje...
 

Léčba leukémie ovlivněním zdravých buněk?

3. 12. 2015  |  Vesmír 94, 671, 2015/12
Leukemické buňky podle nejnovějších zjištění nejen početně převyšují zdravé krvinky, ale narušují i proces jejich zrání. Toto poznání otevírá cestu...