Aktuální číslo:

2021/10

Téma měsíce:

Domestikace

Léčba leukémie ovlivněním zdravých buněk?

 |  3. 12. 2015
 |  Vesmír 94, 671, 2015/12

Leukemické buňky podle nejnovějších zjištění nejen početně převyšují zdravé krvinky, ale narušují i proces jejich zrání. Toto poznání otevírá cestu k novému typu terapie chronické myeloidní leukémie a možná i dalších typů leukemických onemocnění.

Vznik a vývoj krevních buněk, tedy červených a různých typů bílých krvinek, je velmi dynamický a hierarchicky organizovaný proces. Vychází z malé populace tzv. hematopoetických kmenových a progenitorových buněk (HSPC). Tyto buňky se nacházejí v kostní dřeni, mají schopnost sebeobnovy (čas od času se rozdělí na dvě ekvivalentní dceřiné buňky) a za vhodných podmínek se diferencují přes několik progenitorových stadií do všech typů zralých krevních buněk.

Poruchy těchto procesů mohou vést ke vzniku různých typů leukémií. Pro tuto velmi heterogenní skupinu chorob je charakteristické zastavení normálního procesu diferenciace v některém časném stupni a hlavně výrazné pomnožení takovýchto nezralých a nefunkčních buněk a pokles počtu normálních krevních buněk. Leukémie jsou obdobou nádorových onemocnění, ale v tekuté tkáni (krvi).

Donedávna se předpokládalo, že normální proces krvetvorby je jednoduše potlačen obrovskou expanzí leukemických buněk. Nověji však bylo zjištěno, že normální krvetvorba je překvapivě potlačena, i když množství některých typů leukemických buněk je poměrně malé, jako např. během léčby chronické myeloidní leukémie (CML). Příčinou tohoto jevu zřejmě musí být nějaké interakce mezi leukemickými a normálními hematopoetickými buňkami v kostní dřeni. Jejich poznání by nepochybně mohlo vést k novým metodám léčby některých typů leukémií. Mechanismy těchto interakcí a jejich důsledky nedávno objasnili hematologové z Harvardovy univerzity ve studii publikované v prestižním časopise Cancer Cell.1)

Pracovali s myším modelem, který velmi dobře odpovídá lidské chronické myeloidní leukémii. Sledovali, jak geneticky označené leukemické dřeňové buňky vpravené do experimentálních zvířat ovlivňovaly vývoj normálních krevních buněk. Pozorovali, že leukemické buňky negativně ovlivňovaly nejen více či méně diferencované krevní buňky, ale především ony kmenové buňky (HSPC), ze kterých všechny zralé krevní buňky pocházejí. Ukázalo se, že HSPC vystavené působení leukemických buněk mají výrazně pozměněný profil exprese řady genů, a to tak, že se do značné míry podobá profilu leukemických buněk.

Leukemické buňky produkovaly řadu prozánětlivých cytokinů (proteinových hormonů imunitního systému), a bylo tedy nasnadě, že právě tyto biologicky aktivní látky by mohly vyvolat ony změny v kmenových buňkách. Aby tuto hypotézu potvrdili nebo vyvrátili, použili badatelé monoklonální protilátky specificky vázající a takto inhibující jednotlivé cytokiny. Ukázalo se, že pouze blokování aktivity cytokinu IL-6 potlačilo negativní účinky leukemických buněk na normální krvetvorbu, a tím pádem i většinu zhoubných projevů onemocnění. Velmi důležité je, že podobné výsledky jako v myším modelu byly získány (prozatím jen v experimentech in vitro) i s lidskými leukemickými a hematopoetickými kmenovými buňkami – i tam hrál klíčovou roli cytokin IL-6.

Závěry této elegantní studie tedy do značné míry mění dosavadní názory na vzájemný vztah leukemických buněk a prostředí, v němž působí a ovlivňují okolní normální buňky. Odhalení klíčové role IL-6 samozřejmě dává šanci na budoucí terapeutické aplikace; výhodou by přitom mohlo být, že terapeutické přístupy založené na blokování funkce IL-6 byly již úspěšně vyzkoušeny u chronických zánětlivých autoimunitních chorob. Velmi zajímavé bude také zjistit, jestli podobné interakce mezi leukemickými a normálními dřeňovými buňkami hrají důležité role v patogenezi jiných typů leukémií.

Poděkování: Autorky jsou podporovány granty LK21307 (MŠMT) a 15-03796S (GAČR).

Poznámky

1) Welner et al.: Cancer Cell 27, 671–681, 2015/5.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Imunologie
RUBRIKA: Glosy

O autorech

Meritxell Alberich-Jorda

Miroslava Kardošová

Doporučujeme

Chrání estrogeny před těžkým průběhem covidu-19?

Chrání estrogeny před těžkým průběhem covidu-19?

Estrogeny jsou pohlavní ženské hormony, které nejenom řídí funkce pohlavního systému, ale významně ovlivňují většinu orgánů a tkání ženského...
Nejlepší cesta, kterou máme

Nejlepší cesta, kterou máme

Eva Bobůrková  |  4. 10. 2021
Člověk se nechová jen racionálně, když se rozhoduje, a to nejen o svých penězích, ale i na pracovním trhu nebo u volebních uren. Jak se občané...
Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

Domestikace zvířat – občas jinak a mimoděk?

Jan Robovský  |  4. 10. 2021
Proces domestikace a jeho dílčí aspekty přitahují pozornost vědců nejedné disciplíny. Tento zájem umožňuje jednou za čas získaná data...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné