Slova (k) roku 2018

 |  8. 1. 2018
 |  Vesmír 97, 3, 2018/1

Společnost Oxford Dictionaries v roce 2016 vyhlásila slovem roku výraz post-truths (postpravdivý). Frekvence jeho užívání vzrostla proti roku předchozímu o 2000 %. Patrně to souvisí s tím, jak média vnímala způsob vedení politických kampaní ve dvou důležitých volbách onoho roku – v referendu o vystoupení Velké Británie z Evropské unie a v americké volbě prezidenta. Slovo roku 2017 zatím neznám, začátkem prosince zaujímaly vysoké pozice v žebříčku frekventovaných výrazů společnosti Oxford Dictionaries alternative factsfake news.

Zdálo by se, že to s vědou nesouvisí a svědčí to pouze o napětí ve společnosti. Bohužel souvisí. Budeme-li se držet amerického prostředí, dokazuje to např. nejmenování poradce prezidenta pro vědu a naopak jmenování lobbisty Scotta Pruitta do americké Agentury pro ochranu životního prostředí (Environmental Protection Agency, EPA). Podobně v Rusku návrh zákona o akademii věd, který proti zákonu z roku 2013 jde ještě o krok dále, a bude-li přijat, bude i volba předsedy Ruské akademie věd podléhat schválení prezidentem Ruska (Putinem). V obou případech jde o snahu výrazněji omezit autonomii vědy a nelze se divit, že se vědci cítí ohroženi. Loňské útoky Nejvyššího kontrolního úřadu na Grantovou agenturu ČR jsou proti tomu pouhým čajíčkem.

V souvislosti s autonomií vědy se mi vybavuje epizoda z pamětí Otty Wichterleho. Když se Wichterle po 17. listopadu 1939 začal cítit ohrožen, přijal nabídku výzkumných laboratoří firmy Baťa. Vymínil si však, že téma zkoumání si bude určovat sám a také že může výsledky publikovat. A tak po nástupu v lednu 1940 pokračoval ve výzkumu, na kterém pracoval u prof. Emila Votočky. Asi po čtrnácti dnech v něm však začaly hlodat pochybnosti: Když mne tak dobře platí, neměl bych se zajímat také o to, co trápí firmu? (Plat, který Wichterle u Bati dostal, byl pětkrát nebo šestkrát vyšší, než měl jako asistent na fakultě.) Firmu zajímal nylon – polyamid, který vyvinul W. H. Carothers u firmy DuPont. Wichterlemu se brzy podařilo najít postup, jak z taveniny polyamidu táhnout vlákno. Firma výzkum celou válku tajila v oddělení nových hmot a po válce začala vyrábět silon.1)

Když na předchozí odstavce nahlížím jako na střety vyvolané netrpělivostí či nepochopením (ať už ze strany politiků nebo vědců), tak mne tato epizoda utvrzuje také v tom, že mnoho malých pramínků a potůčků se slévá v mohutný veletok lidského poznání. Doufám, že navzdory pesimistickému začátku těchto řádek bude rozum nadále trpělivě oddělovat skutečná fakta od těch „alternativních“, pravdu od polopravd a lží a že naši autoři a redakce v tomto úsilí ze sebe vydají to nejlepší. Věřím, že rok 2018 nebude vykročením k novému středověku.2)

Všem čtenářům Vesmíru přeji dobrý rok 2018.

Poznámky

1) Otto Wichterle, Paměti, Academia, Praha 2007.

2) Nikolaj A. Berďajev: Nový středověk – Úvahy o osudu Ruska a Evropy. Nakladatelství Pavel Mervart, Červený Kostelec 2004.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Věda a společnost
RUBRIKA: Úvodník

O autorovi

Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.
Boháček Ivan

Doporučujeme

Recyklace plastového odpadu

Recyklace plastového odpadu

Zdeněk Kruliš  |  9. 12. 2019
Plastové odpady a jejich neblahý vliv na životní prostředí jsou poslední dobou námětem mnoha populárních i populárně- -naučných článků tištěných i...
Odpad, nebo surovina?

Odpad, nebo surovina?

Vladimír Wagner  |  9. 12. 2019
Pokud se ukáže hrozba rostoucí koncentrace CO2 pro vývoj klimatu opravdu tak veliká, jak předpokládají některé scénáře, bude třeba zrychlit cestu...
Modré moře pod blankytnou oblohou

Modré moře pod blankytnou oblohou

Jaromír Plášek  |  9. 12. 2019
Při pohledu na blankytnou oblohu si většina čtenářů určitě vzpomene, že za její barvu může jakýsi Rayleighův rozptyl slunečního světla. V případě...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné