Aktuální číslo:

2023/3

Téma měsíce:

Růst

Ptáčkaři a ornitologové jsou dvě odlišné skupiny, které mají spolupracovat

 |  14. 7. 2011
 |  Vesmír 90, 382, 2011/7

Ad Vesmír 90, 236, 2011/4reakce Pavla Brandla

Za upozornění na záměnu slova „oddělení“ za „popis“ taxonu děkuji, ale nedomnívám se, že by to byl závažný problém – podstatné je, že výsledek je v obou případech stejný: místo jednoho druhu máme dva. Kredit „profesionála“ snad dříve stál na encyklopedických znalostech o bionomii, taxonomii apod., ale ta doba už je pryč. Dnes se profesionalita hodnotí u nás i ve světě podle seznamu kvalitních publikací, tj. článků v uznávaných časopisech, a podle citovanosti.1)

K hanebné neznalosti tetřeva a páva: na základě čeho se P. Brandl domnívá, že studentka, která si nevzpomněla na konkrétní opeřence, „by pravděpodobně prošla bez problémů“ ze statistiky? Nebohá studentka by musela projít proto, aby autorovi dokázala, že „test kovarianční strukturou“ nefunguje dle jeho představ o tom, kdo je ornitolog. Tahle argumentační figura nesedí, stejně jako vtip o psa neznalém molekulárníkovi jednoduše proto, že schopnost poznat psa není smysluplným kritériem hodnocení molekulárníka; ten se poznáváním psů neživí, místo toho je homogenizuje v mixéru a pouští na elektroforézu. A proč by měla být ona studentka ornitoložka? Nebyla to prostě jen „šprtka“ bez zájmu o přírodu, nebo savcoložka či botanička?

K jádru pudla: poznat „tetřeva“ pro úspěšnou práci ornitologa nutné není, kromě těch konkrétních ornitologů, kteří zkoumají právě tetřeva, a těch, kteří studují složení ptačích společenstev – a těch je mezi ornitology drtivá menšina, jak patrno z prolistování jakéhokoli ornitologického, evolučního či ekologického časopisu, ať už impaktovaného či neimpaktovaného.2) Naopak metodika, statistika, psaní odborného textu atd. jsou vše podmínky nutné. Bez nich ornitolog, amatérský či profesionální, solidní práci neodvede, bez ohledu na to, zda tetřeva, páva a další ptactvo nebeské pozná či ne.

Proč jsem rozverný esej o ptáčkařích vůbec psal? Právě kvůli ptáčkařům, „kteří … ve svém volnu cílevědomě střádají data a publikují je podle ,ornitologických‘ pravidel“. Bohužel často (připomínám, že často ≠ vždy) podle starobylých, chybných a vědci dávno opuštěných „pravidel“. Nesmyslná amatérská metodika mnohdy znemožňuje získaná data zpracovat a interpretovat (konkrétní příklady viz Grim T., Ptačí svět 18, s. 20, 2011/1). Nemluvě o neznalosti literatury vyplývající z přístupu: „To je anglicky? To číst nebudu.“ Což nevyhnutelně vede k objevování už dávno známého (na výzvy amatérů „na tomhle by měl konečně někdo začít bádat!“ nejčastěji odpovídám „již se stalo, viz anglická učebnice…“).

Příčinou existence takovéto amatérské kargo3) ornitologie je právě naivní představa, že přece stačí „poznat ptáky“ a pak si něco zapisovat. V českém jazyce bohužel neexistuje žádná příručka, která by amatéry seznámila i s tím nejzákladnějším, co by měli vědět, tedy se záludnostmi sběru dat. O jejich zpracování a interpretaci se raději nezmiňovat, vždyť s tím mají často problém i profesionálové, kteří prošli specializovanými kurzy. Ostatně většinaekologických – včetně ornitologických – článků je plná metodických,4) statistických,5) interpretačních6) a citačních7) chyb! Pokud P. Brandl nebo někdo z čtenářů zná ekologický článek, který je prost nedostatků, rád se s takovým unikátem seznámím (moje články kontrolovat nemusíte – chyby jsou ve všech:-).

Smyslem zábavného eseje ve Vesmíru a podrobnějšího, zcela vážně a doslovně míněného článku v Ptačím světě (viz výše) bylo upozornit na přehlížený fakt, že smysluplný ornitologický výzkum je mnohem složitější a náročnější záležitost, než si myslí amatéři – a mnozí profesionálové. Tedy i „pracovníci muzeí, zoologických zahrad, rezervací, národních parků, úřadů ochrany přírody“. Není náhodou, že z amatérů k našemu poznání života ptáků nejvíce přispěli ti, kteří kladli důraz na konzistentní metodiku (např. nedávno zesnulý Vladimír Fiala8)), a ti, kteří spolupracují s profesionály (např. Miroslav Král9)). Právě spolupráce mezi amatéry, kteří mají potenciál sbírat data v časoprostorovém měřítku daleko za možnostmi odborníků, a profesionály, kteří „mají pod palcem“ metodiku a analýzu dat, je pro ornitologii zcela zásadní. Možnosti a omezení amatérů vs. profesionálů jsou zcela jiné (viz tabulka na s. 21 v zmiňovaném článku v Ptačím světě), což jen podtrhuje fakt, že jde o dvě odlišné skupiny.10) Pokud si své možnosti, omezení a odlišnosti budou obě strany uvědomovat, jejich vzájemné spolupráci to jen prospěje.11)

 

Poznámky

1) Grim T.: Živa 57, XLIV, 2009/3.

2) Grim T.: Živa 57, XII, 2009/1.

3) Novotný V.: Vesmír 79, 284, 2000/5.

4) Hurlbert S. H.: Ecol. Monogr. 54, 187, 1984/2 a mnoho novějších zásadních článků téhož autora.

5) Engqvist L.: Anim. Behav. 70, 967, 2005/4.

6) Yudkin B.: Critical Reading, Routledge, New York 2006.

7) Todd P. A. et al.: Oikos 116, 1599, 2007/9.

8) Fiala V.: Náměšťské rybníky a jejich ptactvo 1885–2008. Pobočka České společnosti ornitologické na Vysočině, Jihlava 2008.

9) Adamík P., Bureš S.: Živa 61, XXXV, 2008/3.

10) Bibby C. J.: Bird Study 50, 194, 2003/3.

11) Greenwood J. J. D.: J. Ornithol. 148, S77, 2007/Suppl. 1.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Ornitologie

O autorovi

Tomáš Grim

Prof. RNDr. Tomáš Grim, Ph.D., (*1973) vystudoval zoologii. V současné době se věnuje ptáčkaření na volné noze. Je spoluautorem a spolueditorem první slovenské Ornitologické príručky a spoluautorem knihy o kukačce, která vyšla ve čtyřech jazycích a získala cenu „Nejlepší ptačí kniha roku 2017“. Osobní stránky: www.tomasgrim.cz
Grim Tomáš

Doporučujeme

Čmeláci mají tradice a kulturu

Čmeláci mají tradice a kulturu audiovideo

Jaroslav Petr  |  16. 3. 2023
Vědci byli přesvědčeni, že sociální hmyz, jako jsou včely, mravenci nebo čmeláci, mají většinu svého chování vrozenou. Nyní zjistili, že čmeláci...
Svět, který není

Svět, který není

Ondřej Vrtiška  |  6. 3. 2023
Obrázek šestiprsté ruky na obálce tohoto čísla nenamaloval člověk. Není to ani obtisk skutečné lidské dlaně, které bychom v počítači domalovali...
Velký zázrak a tajemství růstu

Velký zázrak a tajemství růstu

Daniela Zemková  |  6. 3. 2023
Růstový vzorec člověka je jedinečný: mezi období rychlého růstu po narození a v pubertě je vloženo dlouhé období pomalého růstu – naše dětství.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné