Němeček Stanislav

Doc. Ing. Stanislav Němeček, Ph.D., (*1971) po studiu nastoupil do společnosti Škoda Výzkum, kde dálkově vystudoval doktorské studium na Západočeské univerzitě v Plzni se zaměřením na analýzu obrazu v metalografii. Později pracoval ve Výzkumném centru – nové technologie na ZČU, kde se věnoval degradaci materiálů. Habilitoval se v oboru vysokopevných vícefázových ocelí. Založil společnost MATEX PM, která se zabývá transferem výsledků výzkumu a vývoje do průmyslu. Hlavní činností je zpracování materiálů laserovým paprskem v aplikacích kalení povrchu, svařování a nanášení vrstev.

Počet článků: 1

Ocel, materiál pro jednadvacáté století

9. 6. 2011  |  Vesmír 90, 337, 2011/6
V řadě technologií je klíčovým prvkem materiál. Jeho vlastnosti limitují vývoj v mnoha oborech. Příkladem může být hmotnost, která má velký význam...