mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Bahenní sopky na Tchaj-wanu

 |  9. 6. 2011
 |  Vesmír 90, 334, 2011/6

Bahenní sopky jsou poměrně častým geologickým jevem v tektonicky aktivních oblastech v zemích, jako jsou Itálie, Rumunsko, Ázerbájdžán, Gruzie a Trinidad. Jde o vertikální struktury, které vznikají tam, kde jsou jemnozrnné sedimenty rychle uloženy v prostředí s tektonickým napětím. Obvykle jsou spojeny s výskytem ropných uhlovodíků a přítomností zlomových zón, které slouží jako výstupní cesty bahna na zemský povrch.

Tchaj-wan se nalézá na styku konvergentních tektonických desek. Stýkají se tu Euroasijská deska a Filipínská deska a dochází k rychlému posunu Luzonského oblouku k severovýchodu rychlostí 8,2 cm za rok. Jsou zde častá zemětřesení, největší o intenzitě 7,3 Richterovy stupnice bylo v oblasti Chi-Chi v centrálním Tchaj-wanu v roce 1999. Výsledkem intenzivní regionální komprese v oblasti ostrova jsou tektonické provincie orientované ve směru západ-východ. Bahenní sopky se vyskytují hlavně na jihozápadě ostrova ve zlomové zóně na úpatí Centrálního hřebene, který dosahuje výšky téměř 4000 m.

Směsi bahna a vody v bahenních sopkách mají vysoké koncentrace sodíku a chloru, které indikují jejich původ v mořské vodě. Oproti mořské vodě však mají nízké koncentrace síranů, protože došlo k jejich redukci v prostředí bohatém na organickou hmotu. Stabilní izotopy 2H a 18O pak indikují interakci se silikátovými a karbonátovými horninami. Zajímavé jsou zvýšené koncentrace arzenu v bahenních fluidech. Na jihozápadě ostrova sousedí oblast s bahenními sopkami s planinou Chianan, kde jsou v podzemní vodě vysoké koncentrace arzenu a kde byla popsána nemoc černé nohy (Black Foot Disease, BFD), která souvisí s konzumací arzenu. Spojení arzenu v podzemní vodě na planině Chianan s arzenem ve fluidech bahenních sopek se ale zatím nepodařilo prokázat. Hlavním plynem, který je vylučován z bahenních sopek, je metan (přes 90 %), kdežto koncentrace CO2 jsou mezi 1 až 5 %. Metan také uniká ve zlomových poruchách, kde může dojít i k jeho zapálení. Pokud je započítána difuze metanu z půdního vzduchu v okolí bahenních sopek, přispívají bahenní sopky přibližně 10 % celkových emisí metanu na Tchaj-wanu. To už může hrát nezanedbatelnou roli v celkové bilanci skleníkových plynů.

V centrální oblasti Tchaj-wanu narazíme také na velký počet termálních pramenů a vrtů, které se často vyskytují v oblastech s bahenními sopkami. Ty už využívali Japonci v období japonské kolonizace v letech 1895–1945. U řady termálních pramenů a vrtů jsou postaveny hotely a lázeňská infrastruktura. Typická je také přítomnost taoistických nebo buddhistických svatyň. Ty nalezneme často na esteticky atraktivních místech, ke kterým prameny a vodopády patří.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie
RUBRIKA: Glosy

O autorovi

Ondřej Šráček

Prof. Ing. Ondřej Šráček, M.Sc., Ph.D., vystudoval geologii na VŠB Ostrava a hydrogeologii a environmentální geochemii na University of Waterloo a Université Laval v Kanadě, učí na univerzitách UP Olomouc a PUC v Rio de Janeiru, je členem arzenového výzkumného týmu na Royal Institute of Technology ve Stockholmu a podílel se mj. na projektech v Argentině, Bangladéši, Mexiku, Tchaj-wanu a Zambii.
Šráček Ondřej

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...