Sgall Petr

Prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc., (*1926) vystudoval obecnou a indoevropskou lingvistiku na FF UK. Zabývá se obecnou jazykovědou a bohemistikou. Je zakladatelem československé algebraické a počítačové lingvistiky. Inicioval diskusi o obecné češtině, která probíhala (a probíhá) hlavně na stránkách časopisu Slovo a slovesnost. 27. května 2011 oslavil 85. narozeniny.

Počet článků: 1

Ke zkoumání českého jazyka

9. 6. 2011  |  Vesmír 90, 372, 2011/6
Před sto lety byla v Praze založena Kancelář Slovníku jazyka českého, ze které pak vznikl akademický Ústav pro jazyk český. Ten se stal (za vedení...