Aktuální číslo:

2021/9

Téma měsíce:

Vzdělávání

Mizející chemická diverzita

 |  31. 5. 2021
 |  Vesmír 100, 356, 2021/6

Pokud se budete dívat na rostlinnou říši pohledem botanika, budete žasnout nad rozmanitostí čeledí a druhů, případně různorodostí ve strukturách rostlinného těla a barvách květů. Napadlo vás, jak by rozmanitost této říše vypadala, pokud by se na ni díval chemik?

Rostlinné druhy během evoluce vytvořily ohromné množství chemických látek, které jsou důsledkem jejich přizpůsobení podmínkám, v nichž žijí. Tato fytochemická diverzita by tedy měla odrážet specifické podmínky místa, na kterém druhy cévnatých rostlin rostou. Právě takový byl předpoklad studie, která se zabývala 416 druhy na území Švýcarska.

Ukázalo se, že na chemickou rozmanitost má vliv nejen samotná evoluční cesta (fylogeneze), ale také topografie terénu, půdní poměry a klimatické podmínky. Například rostliny z nižších nadmořských výšek a na alkaličtějších půdách mají větší fytochemickou rozmanitost. Naopak rostliny z nejvyšších horských poloh byly svým složením unikátní (endemické). Díky tomu už víme, co staří kořenáři při svých cestách do hor jen tušili. Rostliny z alpinského stupně se historicky staly významným zdrojem důležitých látek pro výrobu řady léků.

Právě to bychom měli mít na paměti, protože nejen vysokohorská společenstva a jejich druhy jsou zranitelné a silně ovlivněné klimatickými změnami. Kam se ubírá vývoj jejich chemické diverzity, nevíme. S určitostí ale víme, že s jejich zánikem současně zmizí zajímavé fotochemikálie, které by nám mohly být k užitku.

Defossez E.: PNAS, 2021, DOI: 10.1073/pnas.2013344118

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie, Botanika
RUBRIKA: Mozaika

O autorovi

Miroslav Zeidler

RNDr. Miroslav Zeidler, Ph.D., (*1970) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Na katedře ekologie a životního prostředí této fakulty se zabývá ekologií horských ekosystémů.

Doporučujeme

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada zhasínající hvězdy vyřešena

Záhada velkého pohasnutí Betelgeuze (Vesmír 100, 106, 2021/2) se zdá být více méně rozřešena. Důležitým klíčem byla pozorování povrchu hvězdy...
Převrácená výuka a nová role učitele

Převrácená výuka a nová role učitele

Zdeněk Hurák  |  6. 9. 2021
Co je a co určitě není převrácená výuka? Jaké jsou její cíle? Pokusím se vyvrátit několik oblíbených mýtů a nabídnu vlastní učitelské zkušenosti...
O myších (v podzemí) a lidech

O myších (v podzemí) a lidech uzamčeno

Radim Šumbera  |  6. 9. 2021
Čtenář dobrodružné literatury ví, že pro člověka a jeho žaludek byla důležitá velká zvířata, zejména savci. Vzpomeňme na lovce mamutů, indiány a...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné