Aktuální číslo:

2021/6

Téma měsíce:

Fluor

Co působí lékové aféry

 |  31. 5. 2021
 |  Vesmír 100, 353, 2021/6

ad Vesmír 100, 207, 2021/4

I když Marek Vácha uvádí, že nelze srovnávat nesrovnatelné, jeho vyjádření by mohlo vyvolat nepatřičné spojení dvou tragédií spojených s léčivy použitými mimo schválené pokyny („off-label“).

Thalidomidová (conterganová) aféra byla největší tragédií spojenou s používáním syntetických léčiv. Po užití tohoto léčiva v době těhotenství se narodilo 10–20 tisíc dětí s deformovanými nebo chybějícími končetinami. Důvodem byly nedostatečné požadavky na testování léčiv platné na přelomu padesátých a šedesátých let minulého století a za současné situace by k takové situaci zřejmě nedošlo.

Druhá zmíněná aféra se ale netýká schváleného léčiva, ale biologického preparátu theralizumabu (známého též pod označením TGN1412) v počátečních fázích klinického hodnocení. Podobným tragédiím nelze zcela zabránit.

Využívání léčiv mimo schválenou indikaci je zcela legitimní (lege artis). Předepisující lékař však musí mít takový přístup podložen současným stavem vědění. Již z definice plyne, že lze užití „off-label“ praktikovat pouze tehdy, není-li dostupný schválený léčivý prostředek potřebných terapeutických vlastností a zároveň je takové použití dostatečně odůvodněno vědeckými poznatky.

Podobně jako autor také ne zcela souzním s kampaňovitým doporučováním neprověřených léčiv k léčbě nemoci covid-19. Obecně ale existuje značný prostor pro použití „off‑label“. Mimochodem, důsledkem zmíněné conterganové aféry je značné zpřísnění schvalovacího procesu léčiv. Ne zcela žádoucím efektem tohoto stavu je, že registrace léčiv právě pro těhotné ženy nebo děti je tak náročná, že pro určité nemoci ohrožující život není pro tyto pacienty schválený žádný lék. Situace se v posledních letech postupně zlepšuje rovněž díky zvýhodňování pediatrických aplikací prodloužením doby jejich ochrany. Přesto v některých terapeutických oblastech, například u protinádorových léčiv u dětí, může být tento typ léčby stále zásadní.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Farmakologie

O autorovi

Stanislav Rádl

Doc. Ing. Stanislav Rádl, CSc., (*1951) vystudoval organickou chemii na VŠCHT v Praze. Poté nastoupil do Výzkumného ústavu pro farmacii a biochemii v Praze, kde se zabýval hlavně výzkumem originálních antibakteriálních léčiv a později nenarkotických analgetik. Po začlenění tohoto ústavu do struktury firmy Zentiva vedl skupinu vyvíjející syntézu generických léčiv a od roku 2017 tam působí jako konzultant. Na VŠCHT přednáší profilový předmět farmakochemie.
Rádl Stanislav

Doporučujeme

Havlův Vesmír

Havlův Vesmír

Ivan Boháček  |  31. 5. 2021
Vesmír byl časopis mých prvních námluv s vědou a dodnes se pamatuji, jak jsem jako kluk měl vždy radost z nového čísla…
35 let s HIV

35 let s HIV

Eva Bobůrková  |  31. 5. 2021
Přítomnost nové záhadné choroby oficiálně potvrdily americké úřady, když 5. června 1981 oznámily podezřelý výskyt pneumocystické pneumonie u pěti...
Fluor v organických sloučeninách

Fluor v organických sloučeninách

Jaroslav Kvíčala  |  31. 5. 2021
Z přírody známe jen asi dvacet organických sloučenin obsahujících atomy fluoru. Člověk jich ale syntetizoval mnohem víc a organofluorová chemie...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné