Jiránková Eva

Doc. Ing. Eva Jiránková, Ph.D., (*1972) vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě, kde se specializovala na modelování poklesových kotlin s využitím geoinformačních technologií. V Ústavu geoniky AV ČR se zabývá vývojem predikčních modelů vlivů poddolování a výzkumem projevů dobývání na povrch souvisejících s útlumem těžby.

Počet článků: 1

Kde býval kopec, je teď dolinauzamčeno

31. 5. 2021  |  Vesmír 100, 408, 2021/6
Těžbu černého uhlí doprovázely dramatické změny povrchu, demolice sídel a s tím související přesuny obyvatelstva. Výsledkem důrazu na maximální...