Aktuální číslo:

2023/3

Téma měsíce:

Růst

Malý ústav s velkým potenciálem

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
31. 5. 2021
 |  Vesmír 100, 397, 2021/6
komerční prezentace

Ústav anorganické chemie (ÚACh) sídlí v obci Husinec-Řež, která se nachází několik kilometrů za Prahou, odkud je snadno dostupná vlakem i autobusem. Historie ústavu sahá do 50. let 20. století. Jeho vědecká činnost je zaměřena na různé aspekty anorganické chemie, která je dynamicky se vyvíjecím odvětvím zasahujícím nejen do materiálových, fyzikálních a environmentálních věd, ale i do vývoje nových léčiv. Naše znalosti syntetických metod, katalýzy, fotochemie, analýzy pevných látek, analytické i kvantové chemie podpořené moderním přístrojovým vybavením nám umožňují objevovat nové molekuly, nanomateriály a materiály se specifickými vlastnostmi, např. luminiscenčními, optickými, sorpčními, katalytickými.

První modrý laser i medicína

Oddělení syntéz je celosvětově významným pracovištěm zabývajícím se syntézou boranových klastrů – sloučenin boru a vodíku. Tyto sloučeniny mají široké uplatnění. Např. boran o složení B18H22 byl použit pro vývoj prvního boranového laseru. Samouspořádané monovrstvy karboranových klastrů lze použít pro úpravu elektronických rozhraní. Biologicky aktivní karborany zase mohou najít uplatnění v diagnostice a léčbě onkologických onemocnění.

V boji s rakovinou pomocí fotodynamické terapie se mohou uplatnit i jiné klastrové molekuly na bázi přechodných kovů, které po ozáření světlem nebo rentgenovým zářením způsobují destrukci rakovinových buněk pomocí tzv. singletového kyslíku. Jsou to vysoce reaktivní částice, které jsou toxické pro nádorové buňky, ale také pro bakterie a viry. Této skutečnosti využíváme i pro přípravu antimikrobiálních povlaků.

Nanomateriály pro udržitelné životní prostředí

Nanočástice některých oxidů dokážou účinně vázat a chemicky přeměňovat nebezpečné organické sloučeniny na neškodné produkty díky svému vysoce aktivnímu povrchu nebo fotokatalytickým rozkladem vlivem vhodného (slunečního) záření. V ÚACh vyvíjíme materiály pro deaktivaci organofosforečných nervově paralytických látek (např. Sarin), účinné sorbenty radionuklidů a těžkých kovů z kontaminovaných vod či účinné složky do samočisticích nátěrů chránících exteriéry staveb před plísněmi a řasami.

Interdisciplinarita: malířská díla i říční sedimenty

Interdisciplinarita je dnes moderní pojem, kterým nově objevujeme skutečnost, že řadu otázek zodpovíme jen propojením více oborů. Tím vznikají i nové příležitosti něco překvapivého objevit. Náš ústav například již v roce 2004 založil společné pracoviště s Akademií výtvarných umění v Praze (laboratoř ALMA) s cílem studovat historickou výtvarnou techniku očima chemie a přírodních věd. Materiálová analýza pigmentů pak pomáhá díla datovat, určovat jejich regionální provenienci nebo popisovat procesy stárnutí a degradace barev.

Spojením pokročilé chemické analýzy a environmentální geochemie zase vznikla laboratoř LEGA, která analýzou sedimentárních archivů přispívá k rekonstrukci paleoklimatu nebo v říčních sedimentech mapuje ohniska znečištění těžkými kovy (Hg, Cd, Pb, U ad.).

www.iic.cas.cz

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

Doporučujeme

Čmeláci mají tradice a kulturu

Čmeláci mají tradice a kulturu audiovideo

Jaroslav Petr  |  16. 3. 2023
Vědci byli přesvědčeni, že sociální hmyz, jako jsou včely, mravenci nebo čmeláci, mají většinu svého chování vrozenou. Nyní zjistili, že čmeláci...
Svět, který není

Svět, který není

Ondřej Vrtiška  |  6. 3. 2023
Obrázek šestiprsté ruky na obálce tohoto čísla nenamaloval člověk. Není to ani obtisk skutečné lidské dlaně, které bychom v počítači domalovali...
Velký zázrak a tajemství růstu

Velký zázrak a tajemství růstu

Daniela Zemková  |  6. 3. 2023
Růstový vzorec člověka je jedinečný: mezi období rychlého růstu po narození a v pubertě je vloženo dlouhé období pomalého růstu – naše dětství.

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné