RNDr. Jaroslav Semerád, Ph.D.

RNDr. Jaroslav Semerád, Ph.D., (*1990) vystudoval klinickou a toxikologickou analýzu na PřF UK a získal doktorát z environmentálních věd v Ústavu pro životní prostředí PřF UK. V současnosti se jako postdoktorand v Mikrobiologickém ústavu AV ČR zabývá studiem perzistentních organických polutantů v životním prostředí – jejich osudem a toxicitou. Dále se věnuje i výzkumu a vývoji nových metod pro odstraňování těchto látek z životního prostředí.

Počet článků: 1

Chemická Věc Makropulosuzamčeno

31. 5. 2021  |  Vesmír 100, 376, 2021/6
V perfluorovaných uhlovodících jsou vazby C–H zcela nahrazeny vazbami C–F. Ty jim dodávají vysokou stabilitu a odolnost vůči rozkladným procesům v...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné