i

Aktuální číslo:

2022/12

Téma měsíce:

Vodík

Chemická Věc Makropulos

Perfluorované kontaminanty v životním prostředí
 |  31. 5. 2021
 |  Vesmír 100, 376, 2021/6
 |  Téma: Fluor

V perfluorovaných uhlovodících jsou vazby C–H zcela nahrazeny vazbami C–F. Ty jim dodávají vysokou stabilitu a odolnost vůči rozkladným procesům v životním prostředí (fotolýze, hydrolýze nebo biologickému rozkladu). Perfluorované uhlovodíky jsou proto zcela právem nazývány „forever chemicals“ (věčné chemikálie) a zájem o jejich výskyt v životním prostředí v posledních letech roste.

Doposud bylo identifikováno více než 5000 látek ze skupiny perfluorovaných uhlovodíků (PFAS, z ang. per- and polyfluoroalkyl substances), a to výhradně antropogenního původu. Z chemického hlediska se nejčastěji jedná o látky s perfluorovaným řetězecem o délce 4–12 uhlíků s funkční karboxylovou, sulfonátovou, sulfoamidovou nebo další skupinou (příklady na obr. 1).

Některé z těchto látek byly zařazeny mezi takzvané perzistentní organické polutanty. K hlavním celosvětově sledovaným představitelům patří kyselina perfluoroktansulfonová (PFOS) a kyselina perfluoroktanová (PFOA). Mají unikátní fyzikálně-chemické vlastnosti, pro které našly uplatnění v řadě aplikací. Odpuzují jak vodu, tak olej. Používají se např. při výrobě Teflonu (viz s. 368) a čipů, dále při povrchové úpravě materiálů, jako je impregnace zajišťující odolnost vůči znečištění či vodě u koberců, kůže, textilu a obalů. PFOA se dlouhodobě využívala také při výrobě kuchyňských potřeb a PFOS jako náplň do hasicích pěn.

Zajímavé jsou i historické souvislosti výroby perfluorovaných sloučenin (viz rámeček). Mezi významné výrobce patřily firmy 3M a DuPont, které tyto látky začaly vyrábět už v padesátých letech 20. století. Do té doby se datují rozsáhlé kontaminace okolí výrobny a skládky toxických odpadů v Západní Virginii v USA. Nutno podotknout, že firmy pravděpodobně měly informace o nebezpečnosti těchto látek mnohem dříve než veřejnost nebo vědecká komunita.

Nyní vidíte 23 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Fluor
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

O autorech

Tomáš Cajthaml

Jaroslav Semerád

Další články k tématu

Fluor v organických sloučeninách

Z přírody známe jen asi dvacet organických sloučenin obsahujících atomy fluoru. Člověk jich ale syntetizoval mnohem víc a organofluorová chemie...

Molekula století

ad Vesmír 100, 378, 2021/6 Fluoro-deoxyglukóza, klíčová molekula scintigrafické diagnostiky buněk zhoubných nádorových onemocnění pomocí...

Fluor v pozitronové emisní tomografiiuzamčeno

Zobrazovací technika založená na interakci živého organismu s pozitrony vzniklými radioaktivním rozpadem jader, a zejména na využití radionuklidu...

Fluor v léčivech: atom mnoha rolíuzamčeno

Zhruba pětina nyní používaných léčiv obsahuje minimálně jeden atom fluoru, u léčiv schválených v posledních letech to bývá podstatně více. Nebylo...

Doporučujeme

Opeření nástrojaři

Opeření nástrojaři uzamčeno

Ondřej Fišer  |  5. 12. 2022
Na indonéském ostrově Tanimbar roste prudce jedovatý strom chrastoun sladkomléký (Cerbera manghas). Jeho vědecké jméno právem odkazuje na strážce...
A začala doba temna… V Africe.

A začala doba temna… V Africe. uzamčeno

Irena Jirků  |  5. 12. 2022
„Skládám puzzle. Anebo tomu říkám vitráž. Prostě sbírám střípky, spojuji je dohromady, a když tu barevnou mozaiku ozáří sluneční paprsky, objeví...
Budoucnost vodíku

Budoucnost vodíku uzamčeno

Ondřej Vrtiška  |  5. 12. 2022
Vodík není ani tak primární zdroj, jako spíše nosič energie umožňující její transport a skladování. Je také významnou surovinou řady průmyslových...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné