i

Aktuální číslo:

2024/5

Téma měsíce:

Čas

Obálka čísla

Chemická Věc Makropulos

Perfluorované kontaminanty v životním prostředí
 |  31. 5. 2021
 |  Vesmír 100, 376, 2021/6
 |  Téma: Fluor

V perfluorovaných uhlovodících jsou vazby C–H zcela nahrazeny vazbami C–F. Ty jim dodávají vysokou stabilitu a odolnost vůči rozkladným procesům v životním prostředí (fotolýze, hydrolýze nebo biologickému rozkladu). Perfluorované uhlovodíky jsou proto zcela právem nazývány „forever chemicals“ (věčné chemikálie) a zájem o jejich výskyt v životním prostředí v posledních letech roste.

Doposud bylo identifikováno více než 5000 látek ze skupiny perfluorovaných uhlovodíků (PFAS, z ang. per- and polyfluoroalkyl substances), a to výhradně antropogenního původu. Z chemického hlediska se nejčastěji jedná o látky s perfluorovaným řetězecem o délce 4–12 uhlíků s funkční karboxylovou, sulfonátovou, sulfoamidovou nebo další skupinou (příklady na obr. 1).

Některé z těchto látek byly zařazeny mezi takzvané perzistentní organické polutanty. K hlavním celosvětově sledovaným představitelům patří kyselina perfluoroktansulfonová (PFOS) a kyselina perfluoroktanová (PFOA). Mají unikátní fyzikálně-chemické vlastnosti, pro které našly uplatnění v řadě aplikací. Odpuzují jak vodu, tak olej. Používají se např. při výrobě Teflonu (viz s. 368) a čipů, dále při povrchové úpravě materiálů, jako je impregnace zajišťující odolnost vůči znečištění či vodě u koberců, kůže, textilu a obalů. PFOA se dlouhodobě využívala také při výrobě kuchyňských potřeb a PFOS jako náplň do hasicích pěn.

Zajímavé jsou i historické souvislosti výroby perfluorovaných sloučenin (viz rámeček). Mezi významné výrobce patřily firmy 3M a DuPont, které tyto látky začaly vyrábět už v padesátých letech 20. století. Do té doby se datují rozsáhlé kontaminace okolí výrobny a skládky toxických odpadů v Západní Virginii v USA. Nutno podotknout, že firmy pravděpodobně měly informace o nebezpečnosti těchto látek mnohem dříve než veřejnost nebo vědecká komunita.

Nyní vidíte 23 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
TÉMA MĚSÍCE: Fluor
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

O autorech

Tomáš Cajthaml

Jaroslav Semerád

Další články k tématu

Fluor v organických sloučeninách

Z přírody známe jen asi dvacet organických sloučenin obsahujících atomy fluoru. Člověk jich ale syntetizoval mnohem víc a organofluorová chemie...

Molekula století

ad Vesmír 100, 378, 2021/6 Fluoro-deoxyglukóza, klíčová molekula scintigrafické diagnostiky buněk zhoubných nádorových onemocnění pomocí...

Fluor v pozitronové emisní tomografiiuzamčeno

Zobrazovací technika založená na interakci živého organismu s pozitrony vzniklými radioaktivním rozpadem jader, a zejména na využití radionuklidu...

Fluor v léčivech: atom mnoha rolíuzamčeno

Zhruba pětina nyní používaných léčiv obsahuje minimálně jeden atom fluoru, u léčiv schválených v posledních letech to bývá podstatně více. Nebylo...

Doporučujeme

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Divocí kopytníci pečují o krajinu

Josef Matyáš  |  6. 5. 2024
Zubr, pratur a divoký kůň dokážou výborně udržovat rozsáhlé plochy krajiny. Vyplývá to z aktualizovaného dokumentu Metodika přirozené pastvy...
Relativistický čas – čas našeho světa

Relativistický čas – čas našeho světa

Pavel Krtouš  |  6. 5. 2024
„Někteří filozofové … se domnívají, že fyzika není schopna popsat nejzákladnější aspekty reality, a zavrhují ji proto jako zavádějící formu...
Čas na poslední kafe

Čas na poslední kafe uzamčeno

Tomáš Knedlík  |  6. 5. 2024
Kávu zbožňujeme pro její vůni a chuť, ale také pro její povzbuzující účinky. Omamná vůně kávy se uvolňuje při pražení, kdy vznikají těkavé...