i

Aktuální číslo:

2022/6

Téma měsíce:

200 let G. J. Mendela

Starověké andské civilizace

 |  31. 5. 2021
 |  Vesmír 100, 384, 2021/6
 |  Seriál: Andské civilizace, 1. díl (Následující)

Jedny z nejpozoruhodnějších kultur staré Ameriky se rozvinuly na svazích And. Postupně vznikaly a zanikaly po několik tisíciletí až do příchodu Evropanů. V několika článcích se pokusíme, byť jen zlomkovitě, představit některé z nich, osvětlit některé aspekty jejich vývoje a nastínit jejich fungování.

Andská oblast, která zahrnuje celé dnešní území Peru a Bolívie, část Ekvádoru, Chile a Argentiny, patří k jedné ze dvou jádrových oblastí kulturního vývoje Nového světa. Před příchodem Evropanů se zde po dobu několika tisíciletí rozvíjely komplexní, vzájemně provázané kulturní systémy. Jejich ekonomiky byly založeny na intenzivním zemědělství, zároveň ale v celém andském prostoru vyrůstala městská centra s monumentální veřejnou architekturou. Vznikaly hierarchické, expanzivní politické celky, jejichž vůdci se opírali o kontrolu pracovní síly a komplexní náboženskou ideologii. Druhou takovou oblastí se strukturálně podobným, byť v konkrétních projevech odlišným kulturním vývojem byl střed a jih Mexika a severozápadní část Střední Ameriky. Mimochodem jedním z důkazů pro existenci vzájemných kontaktů obou oblastí jsou nálezy mušlí ostnovek (rodu Spondylus; bude jim věnován jeden z následujících dílů seriálu) například na mexickém poloostrově Yucatán, v lokalitách mayské kultury.

Andská oblast se vyznačuje velkou ekologickou rozmanitostí.1) Velmi schematicky ji můžeme rozdělit na tři vzájemně propojené oblasti, které se ovšem vyznačují značnými klimatickými i topografickými rozdíly. Je to pobřeží (costa), horská oblast (sierra) a východní úbočí And, svažující se do pralesní oblasti, tzv. selva nebo montaña. Pobřeží dnešního Peru pokrývají písečné pouště. V předkolumbovské době patrně ale bylo mnohem úrodnější než dnes, kdy je poznamenaly následky klimatických změn a eroze. Ještě v 16. století španělští kronikáři barvitě líčili úrodnost, bohatství a zalidněnost pobřežních oblastí. Dařilo se zde kukuřici a bavlně.

Nyní vidíte 14 % článku. Co dál:

Jsem předplatitel, mám plný přístup
Jsem návštěvník
Chci si přečíst celé číslo
Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru. Více o předplatném
OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Historie, Archeologie

O autorovi

Markéta Křížová

Prof. Markéta Křížová, Ph.D., (*1974) vystudovala etnologii a historii na Filozofické fakultě UK, působí ve Středisku iberoamerických studií FF UK.
Křížová Markéta

Doporučujeme

Slavný všude, jen ne u nás

Slavný všude, jen ne u nás

Marek Vácha  |  30. 5. 2022
„Nikdy si nepsal deník a jeho dopisy vrhají na jeho vnitřní život jen málo světla. Jakožto kněz musel být obzvláště obezřelý při vyjádření svých...
Nejstarší Evropanka

Nejstarší Evropanka uzamčenovideo

Ve čtvrtek 14. září 1950 se v lomu pod návrším Zlatý kůň u Berouna chystají k odstřelu vápence. Je určen pro výrobu cementu. Zahřmí výbuch...
Prolévat luteránskou krev

Prolévat luteránskou krev uzamčeno

Petr Vorel  |  30. 5. 2022
Když se řekne „křížová výprava“, vybaví si čtenář nejspíš tažení středověkých rytířů k Božímu hrobu do Palestiny. Anebo zbabělé křižáky, prchající...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné