mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Aktuální číslo:

2024/2

Téma měsíce:

Faleš

Obálka čísla

Fakulta lesnická a dřevařská

28. 2. 2022
 |  Vesmír 101, 184, 2022/3
komerční prezentace

Jak chránit přírodu a šetrně hospodařit s lesem

Fakulta lesnická a dřevařská České zemědělské univerzity v Praze (FLD ČZU) poskytuje kvalitní vysokoškolské vzdělání v programech zaměřených na udržitelné lesní hospodaření při změně klimatu s důrazem na plnění ekosystémových služeb, komplexní management zvěře s péčí o její životní prostředí, moderní metody uchovávání přírodnin a preparace živočichů, péči o zeleň v urbanizovaném prostředí, využívání dřeva jako obnovitelné suroviny a materiálu budoucnosti a konstrukci dřevěných výrobků a staveb. Cílem fakulty je vychovávat odborníky pro lesnictví a dřevařství budoucnosti. Fakulta zároveň disponuje nejmodernějším vybavením a zázemím pro lesnictví a dřevařství ve střední Evropě, které umožňuje nejen kvalitní výuku, ale také realizaci moderního výzkumu a dosahování excelentních vědeckých výstupů. Pojďme si tedy krátce představit vybrané oblasti, kterými se studenti a zaměstnanci FLD ČZU aktuálně zabývají.

Vývoj aplikace poskytující komplexní informace o lesích ČR

Nová webová mapová aplikace (mapy.fld. czu.cz) zpřístupňuje mnoho zajímavých informací o lesích ČR. Interaktivní formou se uživatel seznámí se změnami produkce lesů zapřičiněných změnami klimatu, lesními požáry, kůrovcovou kalamitou nebo poškozováním lesů větrem. Aplikace slouží v první řadě pro popularizaci a zpřístupnění výsledků lesnického výzkumu, ale najde uplatnění i při vzdělávání nebo tvorbě různých strategických dokumentů. Zpřístupňuje několik stovek map s interaktivními prvky v různých tematických kategoriích, jako je: produkce, lýkožrout, bekyně velkohlavá, vítr, požáry a myslivost. Jednotlivé části aplikace jsou průběžně aktualizovány – jsou zařazována nová data a přidávány nové funkcionality. Registrované uživatele o těchto změnách průběžně informujeme.

Více např. v článku T. Hlásny et al.: Prognóza vývoje kůrovcové kalamity a nová platforma pro šíření informací o lesích v České republice, Zprávy lesnického výzkumu 66, 197–205, 2021/3.

Telemetrické sledování zvěře pomocí GPS obojků

Kolik hodin denně spí divočáci? Jaká činnost je pro jeleny energeticky nejnáročnější? Nebo co udělá srnec, když ho prožene váš pejsek? Na tyto a mnoho dalších otázek se snažíme odpovědět pomocí tzv. telemetrického sledování zvěře. Společně s kolegy z Velké Británie, USA a Německa jsme vyvinuli hybridní zařízení, které obsahuje mimo klasické GPS technologie také vysoce citlivý magnetometr a akcelerometr. Pomocí něj jsme schopni detailně rozlišit chování zvířete, jeho trasu (pomocí tzv. dead-reckoningu) anebo kolik spotřebovalo energie. Také jsme využili lockdownu v roce 2020, kdy lidé trávili v přírodě mnohem více času než obvykle, a na základě analýzy prostorového chování jsme zjistili, že divočákům se to vůbec nelíbilo. Nebo v našem nejnovějším článku hodnotíme, do jaké míry samotné sledovací zařízení (obojek) ovlivňuje pohyb zvířat. A zjistili jsme, že pokud není větší než 3 % hmotnosti, zvířatům vůbec nevadí.

Více např. v článku: Wilson Rory P. et al.: Animal lifestyle affects acceptable mass limits for attached tags. Proc. R. Soc. B, DOI: 10.1098/rspb.2021.2005.

Využití dronů v lesnictví

Dosavadní vývoj moderních technologií a metod počítačového zobrazování nám umožňuje zcela nový pohled na lesní ekosystémy a tím je pohled z ptačí perspektivy pomocí technologie bezpilotních letadel neboli dronů. Tato metoda je řazena do vědního oboru dálkový průzkum Země, který se zabývá sběrem dat o zemském povrchu a jejich analýzou. Díky dronům můžeme velice detailně mapovat jednotlivé porosty s možností přesného detekování změn i na jednotlivých malých větvičkách stromů. Vzhledem k nízkým nárokům na start a přistání můžeme velice rychle zjistit aktuální situaci v lese. Standardně provádíme analýzy obrazových dat ve viditelném i blízkém infračerveném spektru, například pro druhovou klasifikaci a zhodnocení zdravotního stavu jednotlivých stromů. Dále pomocí metody laserového skenování zjišťujeme tloušťky a výšky stromů či detekujeme změny, ke kterým během roku dochází (např. změny přírůstu).

Více např. v článku: Surový P., Kuželka K.: Acquisition of forest attributes for decision support at the forest enterprise level using remote-sensing techniques– a review, Forests, DOI: 10.3390/f10030273.

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Lesnictví

Doporučujeme

Pravá faleš, nebo falešná pravda

Pravá faleš, nebo falešná pravda uzamčeno

Halina Šimková, Jan Strojil  |  5. 2. 2024
Žádná společnost na světě nemá tolik prostředků či energie, aby dokázala efektivně bojovat proti všem podezřením z ohrožení. Používáme proto...
Koho balamutí tořiče

Koho balamutí tořiče uzamčeno

Jiří Sádlo  |  5. 2. 2024
Vstavačovité tořiče, rod Ophrys, jsou hodně složité a osobité. Dlouho se ví a říká, že klamou své hmyzí opylovače. Méně se připouští, že...
20 let s grafenem

20 let s grafenem uzamčeno

Jan Kunc  |  5. 2. 2024
Grafen, dvoudimenzionální alotrop uhlíku, vyvolal velkou vlnu pozornosti v roce 2004. Jak se tento význačný vědecký směr formoval, jaké byly jeho...