Aktuální číslo:

2018/9

Téma měsíce:

Zde domov můj

Popularizační činnost Geofyzikálního ústavu AV ČR

GEOFYZIKÁLNÍ ÚSTAV Akademie věd České republiky, v. v. i.
9. 7. 2015
 |  Vesmír 94, 387, 2015/7
komerční prezentace

Geofyzikální ústav AV ČR je veřejná vědecká instituce, která se věnuje základnímu výzkumu spojenému s vědami o Zemi a provozu geofyzikálních observatoří na území ČR. Snažíme se lépe pochopit vnitřní procesy Země, a tak přispět k objasnění její stavby, fyzikálních vlastností a geodynamického vývoje. Mnohé z jevů, které zkoumáme, např. zemětřesení nebo sopečná činnost, mají značný společenský význam. Proto je důležité, abychom o našich výsledcích dokázali kvalitně informovat širší veřejnost. Z toho důvodu považujeme popularizaci výsledků našeho bádání a vysvětlování základních principů přírodních procesů za podstatnou součást naší práce.

Náš ústav nabízí veřejnosti populárněnaučný program, během kterého je možné se dozvědět více o vnitřní stavbě Země i o metodách jejího výzkumu. Zájemci mohou každoročně navštívit náš ústav během dvou akcí: Týdne vědy a techniky pořádaného Akademií věd ČR v první polovině listopadu a v rámci Dne Země s Akademií věd pořádaného v druhé polovině dubna třemi ústavy Akademie věd sídlícími na pražském Spořilově. V rámci těchto akcí se pro návštěvníky otevírají prostory našich laboratoří, ve kterých se mohou seznámit se zařízením využívaným pro sledování Země a jevů, které na ní probíhají. Nabízený program doprovází odborné přednášky o výzkumu Země, ale i experimenty přibližující vznik zemětřesení a sopečné činnosti.

Kromě pravidelných akcí nabízíme, samozřejmě bezplatně, pro školní skupiny pestrý dopolední program, skládající se z krátkých přednášek (např. O teorii deskové tektoniky a Vznik sopek a zemětřesení), ukázky práce s polarizačním mikroskopem, komentované prohlídky geoparku i návštěvu laboratoře s modely simulujícími různé geologické procesy od vzniku sopečné kaldery po výbuch freatomagmatické sopky či usazování sedimentů v deltě.

Zmiňovaný geopark je pro návštěvníky Geofyzikálního ústavu AV ČR volně přístupný denně, tj. i mimo dobu komentovaných prohlídek. Kdokoli se tak může přijít podívat na více než 40 bloků hornin, rozmístěných v klidném parkovém prostředí. Exponáty jsou doprovázeny vysvětlujícími texty o jejich původu a historii. Návštěvníci tak mají možnost se seznámit nejen s rozmanitostí a krásou hornin, které tvoří Český masiv jako geologickou jednotku zaujímající většinu území České republiky, ale mohou i získat představu o příčinách a způsobech vzniku jednotlivých druhů hornin, se kterými se v přírodě běžně setkáváme. Ve vrátnici areálu je volně k dispozici brožura, která informace o procesech popsaných v geoparku dále rozšiřuje.

Geofyzikální ústav AV ČR má zájemcům o geovědní problematiku rozhodně co nabídnout. Proto věříme, že si k nám najdete cestu. Ať už na jednu z nabízených akcí, které pravidelně pořádáme, nebo se jen podívat do našeho geoparku. U nás máte unikátní možnost zažít geologii jinak než jen z knih či školních lavic. Pro více informací navštivte www.ig.cas.cz/popularizace, kde se můžete i objednat k návštěvě. Těšíme se na viděnou!

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Geologie

Doporučujeme

Člověk býložravcem

Člověk býložravcem uzamčeno

František Vyskočil  |  3. 9. 2018
Z dvaceti aminokyselin, které naše tělo potřebuje k vytváření životně důležitých bílkovin, si asi osm neumí vyprodukovat samo. Ještě pár vitaminů...
„Archetyp“ pražské kavárny

„Archetyp“ pražské kavárny

Pavel Janoušek  |  3. 9. 2018
Krásnou literaturu lze číst z mnoha důvodů: ze školní povinnosti, pro zábavu i z potřeby vstoupit při četbě do dialogu s někým, kdo mi může...
Století Československa

Století Československa uzamčeno

Jitka Rychtaříková  |  3. 9. 2018
První světová válka za sebou nechala celosvětovou spoušť, v níž vyhasly miliony životů. Ačkoliv přímé vojenské ztráty v Českých zemích (Čechách,...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné