Aktuální číslo:

2017/12

Téma měsíce:

Kontakty

Centrum polymerních senzorů

Inovační centrum Ústavu makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
1. 10. 2015
 |  Vesmír 94, 575, 2015/10
komerční prezentace

Mezioborové inovační Centrum polymerních senzorů Ústavu makromolekulární chemie AV ČR vzniklo v červnu 2015 za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost. Cílem Centra je výzkum chování polymerů na rozhraní různých typů materiálů se zaměřením na vývoj a přípravu funkčních polymerních vrstev využitelných v medicíně, biotechnologii, ekologii, v  tkáňovém inženýrství i v průmyslu.

Výzkum bioaktivních polymerních vrstev (polymerní kartáče) nachází uplatnění v mnoha oblastech od medicíny až po průmysl. Centrum se především zaměřuje na uplatnění polymerních vrstev v tkáňovém inženýrství a pro přípravu biosenzorů, které poskytují rychlou detekci biomarkerů a patogenů v biologických tekutinách (krev, plazma, sérum, potraviny, voda).

V rámci realizace centra byly zřízeny tři laboratoře, vybavené špičkovými přístroji:

laboratoř polymerních syntéz (PolyLAB) – zabývá se vývojem nových polymerizačních technik, které vedou k řízené architektuře polymerních vrstev. Laboratoř je vybavena moderním GPC přístrojem;

laboratoř povrchových analýz (InterfaceLAB) – provádí fyzikálně-chemickou analýzu. Laboratoř je vybavena nejmodernějšími přístroji pro analýzu povrchů (XPS, spektroskopický elipsometr, NMR imaging);

laboratoř polymerních senzorů (SensingLAB) – zabývá se sledováním interakcí polymerních povrchů s komplexními biologickými tekutinami a vývojem biosenzorů. Laboratoř je vybavena SPR a QCM-D přístroji.

Ústav makromolekulární chemie AV ČR patří v současné době mezi světovou špičku v přípravě funkčních polymerních povrchů odolávajících nespecifickým interakcím a také v jejich aplikaci ve formě biosenzorů.

V uplynulých letech Ústav makromolekulární chemie představil celou řadu polymerních systémů, které dokážou potlačit depozit z krevní plazmy, interakci s krevními destičkami a leukocyty, interakci s tkáňovými kulturami a také zamezit adhezi bakterií a tvorbě biofilmu.

Polymerními kartáči je možné modifikovat povrch prakticky jakéhokoli materiálu, navíc moderní syntézy umožňují přípravu velmi složitých polymerních architektur. Současně vědci ÚMCH vyvinuli nové techniky biofunkcionalizací těchto polymerních kartáčů, které umožňují za pomoci specifické kovalentní vazby imobilizaci bioreceptoru na povrch dokonce s možností tvorby 3D strukturalizovaného povrchu pomocí fotoiniciované funkcionalizace.

Velmi slibné výsledky přineslo využití polymerních kartáčů u optických biosenzorů detekujících přítomnost protilátek proti viru Epsteina-Barrové a viru hepatitidy B v reálných klinických vzorcích, v lidském séru a také ve slinách.

Nabízené služby CPS:

  • Vývoj moderních metod řízených polymerací, příprava funkčních molekulárních vrstev;
  • Komplexní povrchová charakterizace pomocí nejmodernějších přístrojů;
  • Strukturní analýza pokročilých polymerních systémů;
  • Studium interakcí testovaných povrchů s biologickým prostředím (krev, plazma, sérum);
  • Výzkum vzájemných interakcí biomakromolekul;
  • Využití polymerních vrstev pro vývoj biosenzorů;
  • Elektrochemické syntézy polovodivých polymerů;
  • Syntéza krátkých peptidů a nukleotidů.

CPS

Ing. Tomáš Riedel, Ph.D.

ÚMCH AV ČR, v. v. i.

Heyrovského nám. 2, 162 06 Praha 6

, www.imc.cas.cz/cps

tel.: +420 296 809 333

Ke stažení

OBORY A KLÍČOVÁ SLOVA: Chemie

Doporučujeme

Přemýšlej, než začneš kreslit

Přemýšlej, než začneš kreslit

Ondřej Vrtiška  |  4. 12. 2017
Nástup počítačů, geografických informačních systémů a velkých dat proměnil tvorbu map k nepoznání. Přesto stále platí, že bez znalosti základů...
Tajemná „Boží země“ Punt

Tajemná „Boží země“ Punt uzamčeno

Břetislav Vachala  |  4. 12. 2017
Mnoho vzácného zboží starověkého Egypta pocházelo z tajemného Puntu, kam Egypťané pořádali časté obchodní výpravy. Odkud jejich expedice...
Hmyz jako dokonalý létací stroj

Hmyz jako dokonalý létací stroj

Rudolf Dvořák  |  4. 12. 2017
Hmyz patří k nejdokonalejším a nejstarším letcům naší planety. Jeho letové schopnosti se vyvíjely přes 300 milionů let a předčí dovednosti všech...

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné