Ing. Kamil Lang, Cs.C., DSc..

Ing. Kamil Lang, CSc, DSc. (*1962) je vedoucím vědeckým pracovníkem. Zabývá se studiem vrstevnatých hydroxidů, polymerních kompozitů a nanostrukturních materiálů. Specializuje se na fotofyzikální a fotochemické vlastnosti sloučenin a materiálů, hlavně v souvislosti s procesy vedoucími ke vzniku singletového kyslíku.

Počet článků: 1

Nanodestičky vrstevnatých hydroxidů – ultratenké stavební kamenykomerce

4. 5. 2015  |  Vesmír 94, 281, 2015/5
Nanodestičky jsou objekty, které mají jeden rozměr (tloušťku) řádově nanometr, zatímco zbylé dva rozměry mnohonásobně větší, až v řádu mikrometrů....
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné