Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Seiner Hanuš

 

Počet článků: 1

Kovový krystal jako superkritická tekutinakomerce

6. 11. 2017  |  Vesmír 96, 653, 2017/11
Již od poloviny devatenáctého století je známo, že nad určitou teplotou nelze vodní páru žádným přetlakem zcela zkapalnit, a naopak že pro velmi...