Kříbek Bohdan

Doc. RNDr. Bohdan Kříbek, DrSc., (*1946) vystudoval PřF UK v Praze. V ČGS se věnuje ložiskové geologii, vlivu těžby rud na životní prostředí a organické geochemii. Mnoho let strávil jako expert v zahraničí, zaměřil se zejména na Afriku. Je autorem nebo spoluautorem více než sta odborných publikací, publikoval nebo byl editorem několika knih, sborníků a vysokoškolských skript.

Počet článků: 2

Je budoucnost grafitu černá?uzamčeno

4. 4. 2022  |  Vesmír 101, 226, 2022/4
Grafit je klíčová surovina pro baterie. Odhaduje se, že do roku 2040 jeho potřeba vzroste 20krát až 25krát vůči potřebě v roce 2020.
 

Probíhající výzkum v rámci projektu „Centrum kompetence efektivní a ekologické těžby nerostných surovin“komerce

1. 9. 2017  |  Vesmír 96, 521, 2017/9
Česká geologická služba, Geologická 6, 152 00 Praha 5 e-mail: michal.ponavic@geology.cz, 251 085 348 Obdobně jako v ostatních evropských zemích je...