JMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTopJMP2023VanoceTop

Dlouhý Antonín

Prof. RNDr. Antonín Dlouhý, CSc., absolvoval MFF UK v Praze. V Ústavu fyziky materiálů AV ČR v Brně vede skupinu perspektivních vysokoteplotních materiálů. Zaměřuje se na témata vysokoteplotní plastické deformace a struktury a vlastností tvarově paměťových slitin. V roce 2010 byl jmenován mimořádným profesorem pro elektronovou mikroskopii na Ruhr Universität v Bochumi, Německo.

Počet článků: 1

Kouzelná paměť slitinuzamčeno

4. 1. 2021  |  Vesmír 100, 46, 2021/1
O vlastnostech a chování materiálů v makroskopickém měřítku často rozhodují procesy, které se odehrávají až na zcela elementární úrovni...