Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.

Prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc., (*1955) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Na Agronomické fakultě Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně se zabývá zemědělskou a speciální zoologií, zejména některými otázkami taxonomie, bionomie a ekologie motýlů. Je autorem nebo spoluautorem několika monografíí, např. The Sesiidae of Europe (Apollo Books, Dánsko, 2000), Handbook of Palaearctic Macrolepidoptera, Vol. 1. Sesiidae (GEM Publishing, UK, 1999) nebo Nepticulidae Mitteleuropas (Konvoj, Brno 1997), učebnic Zoologie pro zemědělce a lesníky (1996) a Ekologie (2000) aj.

Počet článků: 1

Fauna Europaea

16. 6. 2005  |  Vesmír 84, 360, 2005/6
Od září r. 2004 je postupně zpřístupňována internetová databáze evropských druhů mnohobuněčných živočichů (www.faunaeur.org). Rozsáhlý projekt...
 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné