Toman Jindřich

Jindřich Toman (*1944), lingvista a historik lingvistiky, autor monografie The Magic of a Common Language: Jakobson, Mathesius, Trubetzkoy, and Prague Linguistic Circle, MIT Press 1995. Je profesorem na Michiganské univerzitě v USA.

Počet článků: 1

Brát i dávat

5. 8. 2000  |  Vesmír 79, 433, 2000/8
V roce 1938, kdy měla Československá republika slavit dvacet let svého vzniku, stačilo ještě několik institucí vydat k tomuto výročí své jubilejní...