Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Janský Ladislav

Prof. RNDr. Ladislav Janský, DrSc., (*1931) vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Je vedoucím oddělení srovnávací a ekologické fyziologie. Zabývá se ekologickou fiziologií, stresovými jevy a adaptacemi organizmů na chlad.

Počet článků: 2

Zemřel Alexej Romanovský

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 535, 1999/9
Na Přírodovědecké fakultě UK založil a organizačně zajišťoval jak vývojovou biologii, tak imunologii. Usiloval o jejich molekulárněbiologickou...
 

Netřesová termogeneze

5. 11. 1994  |  Vesmír 73, 628, 1994/11
Všeobecně se pokládá za možné, že se živé organizmy mohou přizpůsobit změnám ve vnějším prostředí tak, že se stanou odolnějšími. Pro tento názor...