Kopp Jan

Mgr. Jan Kopp (*1970) vystudoval fyzickou geografii na Přírodovědecké fakultě UK. Působí na katedře geografie Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. R. 1997 se zúčastnil expedice na Island, kde se zabýval zejména odtokovými procesy vyvolanými subglaciálními erupcemi.

Počet článků: 1

Jökulhlaup – povodeň po islandsku

5. 9. 1999  |  Vesmír 78, 495, 1999/9
Označení „Island – země ohně a ledu“ není jen reklamním sloganem cestovních kanceláří, ale výstižným vyjádřením přírodních podmínek tohoto ostrova...