Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 626

Viry a Windows 98

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 414, 1998/7
Počítačové viry jsou noční můrou nejen správců počítačových sítí. Experti na viry upozorňují, že operační systém Windows 98 činí PC zranitelným...
 

Dokázat, že prase nemůže létat, není totéž jako navrhnout stroj, který to umí.

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 244, 1998/5
V rubrice „Z dopisů redakci“ zveřejňujeme pouze dopis MUDr. J. Heřta a dopis RNDr. J. Zrzavého. Bylo by strašně snadné zamořit stránky Vesmíru...
 

Nezodpovězené otázky a lékařská etika

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 293, 1998/5
Britští vědci se obávají, že předčasné ukončení amerického pokusu s tamoxifenem ohrožuje paralelní britský pokus. V americkém pokusu se měl šest...
 

RNA by to nevydržela

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 293, 1998/5
Mnoho biochemiků má za to, že na nejranějších formách života se podílela molekula RNA. Ta je však za vyšších teplot velice „křehká“. Matthey Levy z...
 

Středověký dřevěný most

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 293, 1998/5
Většinou se má za to, že po zániku Římské říše z velké části římské dovednosti zanikly v chaosu evropského středověku. Nález zbytků 160 m dlouhého...
 

Srdeční rytmus a vázané oscilátory

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 294, 1998/5
Synchronizace je univerzální jev, který se může objevit tam, kde mezi sebou interagují periodické děje (přesněji kde existuje vazba mezi...
 

Totální syntéza brevetoxinu

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 294, 1998/5
Brevetoxin A je jedním z nejmocnějších neurotoxinů. Produkuje jej mořská řasa Gymnodinium breve Davis. Toxin se váže na sodíkový kanál. Je tak...
 

Přežije radioastronomie mobilní telefony?

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 294, 1998/5
Po 5letém vyjednávání se satelitní komunikační sítí Iridium získali radioastronomové příslib, že v době od 22:00 do 6:00 východního času (tj....
 

Podvody, či harašení?

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 294, 1998/5
Na Cornellově univerzitě ve Spojených státech se projednává případ, kdy doktorandka Antonia Demas tvrdí, že profesor David Levitsky jí nepřiznal...
 

Ve zkratce

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 294, 1998/5
Volné oscilace Země byly považovány za přechodný jev objevující se po velkých zemětřeseních. Analýza dat gravimetrické sítě ukazuje, že Země...
 

Italský pokus o likvidaci "baronů" ve vědě

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 305, 1998/6
Vloni zrušila italská vláda 14 oborových komisí přímo volených vědeckou komunitou, které zodpovídaly za přidělování univerzitních grantů. Nahradila...
 

Nejlepší umělé vakuum

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 353, 1998/6
Britský časopis New Sci. 25. dubna uvedl, že nejvyšší vakuum, které kdy bylo získáno uměle, se vyskytuje za družicí WSF vypuštěnou z raketoplánu...
 

Rychlejší internet

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 353, 1998/6
Nestátní konsorcium Qwest Communications z Denveru vybuduje páteřní síť Abilene pro Internet2. Větší část této sítě je umístěna pod železničními...
 

Podivné chování tenkých vrstev

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 353, 1998/6
Napařováním ve vakuu na polovodivý substrát dovedou fyzikové vytvořit kovové vrstvy o tloušťce pouhých několika atomů. Již víme, že elektrony...
 

Materiál pro lithiovou katodu: návrh z prvních principů!

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 353, 1998/6
Lithiové baterie mají největší hustotu energie ze všech baterií umožňujících opakované nabíjení. Použití v přenosných počítačích, telefonech ap....
 

Roztékají se skla starých katedrál?

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 353, 1998/6
Zachovaná původní skla katedrál z 12. století jsou údajně u spodního okraje silnější než u horního. O skle víme, že z hlediska své struktury je...
 

Ve zkratce

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 354, 1998/6
Z pravidla, podle něhož u velkých planet jsou jim nejblíže prstence se zárodky měsíčků, pak měsíce na téměř kruhových drahách, a nakonec malé...
 

Kvantové počítače

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 354, 1998/6
by měly být mnohem výkonnější než počítače klasické. Problémem a velikou výzvou pro fyziky a techniky je jejich praktická realizace. Sloučením...
 

Ekosystémy a vyšší koncentrace CO2

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 354, 1998/6
Že rostliny většinou reagují na vyšší koncentraci CO2 vyšší produkcí biomasy, je víceméně známo. Co se však děje v půdě? Zdá se, že mikrobiální...
 

Chmury nad rozpočtem doprovázejí i společnost Maxe Plancka

5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 185, 1998/4
Společnost ústavů Maxe Plancka – nástupkyně Společnosti císaře Viléma – letos oslavila 50 let od svého vzniku. Je pokládána za velmi úspěšnou ani...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]