Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 599

Světlejší vyhlídky pro ITER - otázka za deset miliard

5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 234, 1998/4
V roce 1996 dvě skupiny fyziků na základě modelu, v němž se plazma chová jako kapalina, došly k závěru, že turbulence způsobí tak rychlý odvod...
 

Plagiáty a matematika

5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 234, 1998/4
Plagiáty jsou věčným tématem nejen v novinách. V Polsku již několik let probíhá aféra, která propukla v roce 1994. Tehdy dánský badatel Jan...
 

Dimenze samozřejmosti

5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 236, 1998/4
Matematik Ralph Philip Boas (=25. 7. 1992) vzpomíná, že v přednáškové síni v Princetonu jednou někdo vyvěsil na nástěnku pod tímto názvem...
 

Znamená maturitní vysvědčení, že student zvládl alespoň základy?

5. 4. 1998  |  Vesmír 77, 236, 1998/4
Záleží na tom, komu tuto otázku položíte. Nezisková organizace Public Agenda (New York City) uveřejnila zprávu o svém šetření. Otázku v titulku...
 

Zlomeniny a fyzika tenkých vrstev

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 126, 1998/3
Někdy se při léčení komplikovaných zlomenin používají pevné výztuže, kolem nichž nová kostní hmota naroste. Pro vysokou agresivitu fyziologických...
 

Problémy s vlasy

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 173, 1998/3
V časech, kdy se rozpočet AV ČR pohybuje kolem 60 milionů dolarů, je částka 1,5 miliardy dolarů, kterou ve Spojených státech utratí pacienti (a to...
 

Nové materiály

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 173, 1998/3
Jednou z aplikací fyziky vysokých tlaků při syntéze nových materiálů je hledání materiálů s vysokou tvrdostí. Koncem 80. let vedly teoretické...
 

„Orientovaný prostor“ aneb Kdo potřebuje recenze?

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 173, 1998/3
Tuto otázku položil Paul Ginsparg ze Státní laboratoře v Los Alamos v Novém Mexiku. Paul Ginsparg je člověk, který v roce 1991 založil archiv...
 

Ve zkratce

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 174, 1998/3
Disociativní rekombinace kladného iontu O2+ s elektronem e– je důležitý proces v ionosféře Venuše, Marsu a Země. Při tomto procesu je jeden ze...
 

Vladimir Prelog

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 174, 1998/3
Velký organický chemik tohoto století zemřel 7. ledna 1998. Narodil se v Sarajevu 23. července 1906. Jako dítě zažil atentát na vévodu Františka...
 

Paleoembryologie v Číně

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 174, 1998/3
Kambrická exploze (explozivní rozšíření životních forem) se odehrála před asi 550 miliony let. Během několika málo desítek milionů let vznikly...
 

Nová metoda pro diagnostiku rakoviny prsu?

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 175, 1998/3
Při analyzování tvaru rakovinných buněk prsu se badatelé z Lékařské fakulty Mount Sinai podívali také do buněčného jádra na rozložení chromatinu....
 

Hledání uranu pomocí neutrin

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 113, 1998/2
Ze Země uniká do kosmického prostoru zhruba 40 terawattů energie. Až 40 % z toho pochází z radioaktivního rozpadu 238U a 232Th. Jednoduché...
 

Stres v těhotenství a pozdější zdravotní rizika

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 113, 1998/2
Děti narozené strádajícím matkám za 2. světové války během blokády Leningradu (trvající 900 dní) a po ní nevykazují v dospělosti (podle British...
 

Vodík v jádru Země?

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 113, 1998/2
Již 50 let víme, že hustota jádra Země je zhruba o 10 % nižší, než by odpovídalo tomu, kdyby se jádro skládalo z čistého železa anebo ze slitiny...
 

Struktura nové fáze ledu

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 113, 1998/2
Led má 11 známých krystalických fází, v nichž jsou molekuly vody vodíkovými vazbami vázány do tetraedrálních struktur. Dvanáctá krystalická fáze...
 

Počítačová síť

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 113, 1998/2
Vývojáři společnosti Norweb Communications si položili otázku: Bylo by možné ke kvalitnímu připojení veškerých domácností na počítačovou síť využít...
 

Jak staré jsou stromy v deštných pralesích Amazonie?

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 114, 1998/2
Tato otázka je zajímavá v souvislosti s úbytkem tropických pralesů. Stáří stromů se obvykle určuje podle letokruhů, avšak v tropických deštných...
 

Poměr pohlaví nezávisí na věku rodičů

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 114, 1998/2
Pravděpodobnost, že se vám jako první dítě narodí syn, je 51,4 %, nezávisle na tom, koho si vezmete. K tomuto závěru docházejí hned tři studie...
 

Antiangiogenní terapie nevyvolává rezistenci na lék

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 114, 1998/2
Získaná rezistence na léky je velkým problémem při léčení rakoviny. Souvisí s genetickou nestabilitou, různorodostí a vysokou schopností mutovat....
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné