Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 617

Výboj

3. 6. 2019  |  Vesmír 98, 323, 2019/6
Výbojem zpravidla rozumíme útok na cizí území, popřípadě uvolnění nahromaděné síly či energie, získání něčeho násilím. Značnou část lidských dějin...
 

Eric Schulman: Stručnější historie času (Od Big Bangu k Big Macu)

3. 6. 2019  |  Vesmír 98, 381, 2019/6
Akropolis, Praha 2018, 208 stran, ISBN: 978-80-7470-174-0 Vysvětlit historii dlouhou 13,8 miliardy let v padesáti třech kapitolkách, přičemž žádná...
 

Sport a věda

6. 5. 2019  |  Vesmír 98, 259, 2019/5
Mohli bychom začít výčtem, za co vděčí sport výzkumu, jaké úžasné materiály jsou k dispozici řadě disciplín, čím věda přispěla k efektivitě...
 

František Koukolík: O lidech a životě

1. 4. 2019  |  Vesmír 98, 253, 2019/4
Galén, Praha 2018, 456 stran, ISBN 978-80-7492-368-5 Autor v úvodu deklaruje: „Pokusil jsem se zapsat, čím se zabývám asi půl století.“ Své...
 

Klam, moc a střet zájmů

4. 3. 2019  |  Vesmír 98, 123, 2019/3
V druhé polovině minulého století probíhal ve Spojených státech amerických spor o škodlivost kouření tabáku.1) Důkazy škodlivosti kouření...
 

Patálie s modrou

4. 2. 2019  |  Vesmír 98, 63, 2019/2
Podle dohody barva, podle dohody sladké, podle dohody kyselé, ve skutečnosti jsou jen atomy a prázdno.
 

Americký volební systém

4. 2. 2019  |  Vesmír 98, 65, 2019/2
Vesmír 97, 724, 2018/12 Polovina článku se zabývá zajímavými a důležitými tématy jako gerrymandering a analýzou rozdílů mezi voliči. Jeho druhá...
 

Máme důvěřovat publikované vědecké literatuře?

7. 1. 2019  |  Vesmír 98, 3, 2019/1
V době, která věnuje takovou pozornost fake news, není zcela bezpředmětné zamyšlení nad otázkou věrohodnosti publikovaných vědeckých výsledků. V...
 

Sedm základních kamenů

3. 12. 2018  |  Vesmír 97, 702, 2018/12
Začalo to metrem. Ve dnech, kdy jde toto číslo Vesmíru do tiskárny, probíhá ve Versailles 26. konference pro váhy a míry (CGPM, Conférence...
 

Pavel Bolina, Tomáš Klimek, Václav Cílek: Staré cesty v krajině středních Čech.

5. 11. 2018  |  Vesmír 97, 677, 2018/11
Objemná i objevná monografie dokumentuje výsledky terénního výzkumu starých cest a stezek středních Čech. Spolupráce archeologa, historika a...
 

MARTIN C. Putna: Obrazy z kulturních dějin Střední Evropy

1. 10. 2018  |  Vesmír 97, 609, 2018/10
Vyšehrad, Praha 2018, 384 stran, ISBN 978-80-7429-977-3 Pro autora nejsou Střední Evropou země Visegradu, ale oblast Rakousko-uherské monarchie. V...
 

Zde domov můj

3. 9. 2018  |  Vesmír 97, 483, 2018/9
Sté výročí založení Československého státu poskytlo mnoho příležitostí k reflexi, k ohlédnutí, co že se to v našem „středu Evropy“ vlastně za těch...
 

Věřte, nevěřte…

3. 9. 2018  |  Vesmír 97, 489, 2018/9
Lidé, kteří vypijí tři a více šálků kávy denně, mají nižší riziko hospitalizace kvůli onemocnění jater než lidé, kteří kávu nepijí vůbec. Alespoň...
 

Když počítače nosily sukně

3. 9. 2018  |  Vesmír 97, 545, 2018/9
Příběh knihy je spojen s historií Národního poradního výboru pro letectví (NACA), který byl založen v roce 1915, dva roky před vstupem USA do...
 

Michal Křížek, Lawrence Somer, Alena Šolcová: Kouzlo čísel – od velkých objevů k aplikacím

3. 9. 2018  |  Vesmír 97, 545, 2018/9
„Matematické věty a jejich důkazy jsou pro nás jako valouny zlata pro zlatokopy. “ Úvodní věta knihu plně charakterizuje. Zdůrazňuji, že kniha je...
 

Včely a nula

16. 7. 2018  |  Vesmír 97, 394, 2018/7
O včelách již bylo známo, že dovedou rozeznávat počet až do čtyř objektů. Jejich poznávací schopnosti jdou však ještě dále. Výzkumníci naučili...
 

Komunikace

4. 6. 2018  |  Vesmír 97, 327, 2018/6
Z mnoha rovin, ve kterých je možné o komunikaci uvažovat, jsme do tohoto čísla Vesmíru vybrali jen pět námětů – tři se týkají komunikace lidí,...
 

Eva Broklová: Antonín Švehla – tvůrce politického systému

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 321, 2018/5
Academia, Praha 2017, edice Paměť, 530 s. Eva Broklová se ve své monografii snaží nalézt odpověď na otázku „čím vlastně byl Švehla tak mimořádný a...
 

Vít Schmarc: Země lyr a ocele – subjekty, ideologie, modely, mýty a rituály v kultuře českého stalinismu

2. 5. 2018  |  Vesmír 97, 231, 2018/5
Academia a ÚČL AV ČR, Praha 2017, 424 s. Autorovi jde „spíše o nazření specifik v komunikaci moci, ideologie a jednotlivých subjektů, ať už...
 

Solení silnic a ramanovská spektroskopie

5. 4. 2018  |  Vesmír 97, 196, 2018/4
Mnozí řidiči i chodci by mohli dosvědčit, že vozovka někdy zůstala kluzká, přestože byla dostatečně posypána solí. Pravděpodobnou příčinou je málo...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]