Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024Grada2024

Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 631

Surovinová bezpečnost

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 479, 2012/9
Zatímco věda nezná hranic (alespoň deklarativně), technika a energetika to zcela jistě prohlásit nemohou. V souvislosti s čínským omezením vývozu...
 

Ultracitlivý test PSA – prostatického specifického antigenu

6. 9. 2012  |  Vesmír 91, 479, 2012/9
Na měření přítomnosti PSA v krvi pacienta se běžně používá metoda ELISA. Technika, kterou vyvinul španělsko-britský tým, je až miliardkrát...
 

Rozbřesk elektronických megačasopisů

12. 7. 2012  |  Vesmír 91, 379, 2012/7
Počet vědeckých časopisů již přesahuje 25 000. V nich se za rok objeví kolem 1,5 milionu článků. Většina z nich je však dostupná jen předplatitelům...
 

Publikovat či Nepublikovat

3. 5. 2012  |  Vesmír 91, 251, 2012/5
Přes doporučení některých členů redakční rady „nepublikovat“ jsme nakonec do tohoto čísla zařadili ne právě laskavé zamyšlení autorů Dagmar...
 

Vědecká gramotnost a univerzita jako zábava

12. 1. 2012  |  Vesmír 91, 3, 2012/1
„Vědecká gramotnost jsou znalosti a porozumění vědeckým termínům a procesům potřebným pro osobní rozhodování, pro účast na občanských i kulturních...
 

Mikropumpa

8. 12. 2011  |  Vesmír 90, 677, 2011/12
Ferrofluida jsou koloidní suspenze magnetických nanočástic ve vhodném rozpouštědle (aby nedocházelo k seskupování magnetických nanočástic,...
 

Ve zkratce

8. 12. 2011  |  Vesmír 90, 678, 2011/12
Kolísání rotační osy Země Laserový gyroskop již dávno není novinkou. Nalezl uplatnění v navigačních zařízeních od letadel až po turistiku. S...
 

Einsteinova teorie (ne)platí?

3. 11. 2011  |  Vesmír 90, 607, 2011/11
Po erupci vzrušení nad zveřejněnými výsledky experimentu OPERA, který vyhodnocoval rychlost neutrin generovaných v ženevském CERN na cestě k...
 

Ovlivňuje neustálá dostupnost informace naše poznávací schopnosti?

3. 11. 2011  |  Vesmír 90, 611, 2011/11
Externí ukládání informací nevzniklo až s počítači. Dokonce zřejmě existovalo i před vznikem písma. Jde o skupinovou paměť (psychologové označují...
 

Žijeme v Hubblově bublině

3. 11. 2011  |  Vesmír 90, 613, 2011/11
Studium supernov vedlo k překvapujícímu zjištění: vesmír se rozpíná stále rychleji (viz Vesmír 78, 7, 1999/1; Vesmír 87, 40, 2008/1). To ovšem za...
 

Lesy a hvozdy

6. 10. 2011  |  Vesmír 90, 539, 2011/10
Redakce, stejně jako čtenáři, se musí vyrovnat s faktem, že názory odborné komunity bývají také polarizované (viz např. probíhající velké diskuse o...
 

Konkurence blízkých jazyků

6. 10. 2011  |  Vesmír 90, 545, 2011/10
Odhaduje se, že ještě v této generaci zmizí 90 % ze současných asi 6000 jazyků. Daniel M. Abrams a Steven H. Strogatz sledovali dynamiku vymírání...
 

Diabetes mellitus 1. typu a terapie leptinem?

6. 10. 2011  |  Vesmír 90, 546, 2011/10
Ačkoli objev inzulinu r. 1922 znamenal, že onemocnění diabetem již není fatální, nemoc sama je obtížná a přináší řadu komplikací. V České republice...
 

Vnímání vědy

8. 9. 2011  |  Vesmír 90, 471, 2011/9
Michael Crichton (1943–2008) se patrně nejvíce proslavil jako autor Jurského parku (Jurassic Park, 1990). Tento autor mnoha úspěšných knih (z nichž...
 

Ad NOOX

8. 9. 2011  |  Vesmír 90, 474, 2011/9
V letošním červnovém čísle Vesmíru byla na s. 335 uveřejněna inzerce na doplněk stravy NOOX, distribuovaný společností Prevence2000. Směs extraktů...
 

Kostní implantáty

9. 6. 2011  |  Vesmír 90, 315, 2011/6
Konvenční kostní implantáty bývají zhotovovány z neporézního kompaktního materiálu, jako je např. titan nebo ušlechtilé oceli, které nemají...
 

Jak se plave v písku

9. 6. 2011  |  Vesmír 90, 315, 2011/6
Písečná ryba Scincus scincus není ryba ale ještěr. Když ji na písečné duně vyplašíte, v mžiku zmizí v písku. Na místě, kde zmizela, ji však...
 

Pitná voda, bakterie a ultrajemný filtr

9. 6. 2011  |  Vesmír 90, 316, 2011/6
Kontaminace pitné vody bakteriemi a jinými mikroorganismy představuje závažný problém především pro rozvojový svět. Zatímco rozměr jednotlivé...
 

Odpadní biomasa a závazky EU

9. 6. 2011  |  Vesmír 90, 316, 2011/6
Má Evropa dostatek biomasy, aby mohla splnit závazek pokrýt do roku 2020 deset procent paliv pro dopravu z biomasy? Anna Suesová udělala ve své...
 

PCB a adaptace

9. 6. 2011  |  Vesmír 90, 317, 2011/6
O tom, že evoluce probíhá přímo před našima očima, může svědčit malá treska Microgadus tomcod. U tresek žijících v řece Hudson se vyvinula adaptace...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]