Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 627

Struktura kapalného boru

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 533, 1998/9
Určit spolehlivě strukturu kapalného boru je pro experimentátory pěkně tvrdý oříšek. Nedosti na tom, že bor má bod tání 2300 kelvinů, ale ještě je...
 

Polární medvědi a PCB

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 533, 1998/9
Poblíž ostrova Svarlbard v Barentsově moři objevili švédští vědci sedm pseudohermafroditních samic (měly vyvinuty i samčí genitálie). Podezření...
 

Měření změn gravitačního pole

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 533, 1998/9
Mark Kasevich (mark.kasevich@ yale.edu) se svými kolegy z Yaleovy univerzity zkonstruoval citlivý přístroj, s nímž bude možné měřit změny...
 

Ve zkratce

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 534, 1998/9
Trilobiti byli aktivními účastníky jevu zvaného velká ordovická radiace – období, kdy došlo k náhlé vývojové „explozi“ druhů. Sledování, jak koncem...
 

Geneticky modifikované biologické zbraně

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 534, 1998/9
Biopreparat – ústav pro výzkum a výrobu biologických zbraní – byl založen r. 1973, krátce poté, co tehdejší Sovětský svaz podepsal konvenci...
 

Revize stáří australských artefaktů

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 534, 1998/9
Pro archeology je jednou z nejtěžších úloh přesné určení stáří nalezených artefaktů. Zmiňovali jsme se (Vesmír 75, 705, 1996/12) o práci, která...
 

Ledvinové kameny a bakterie

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 425, 1998/8
V časopisu Science jsme se mohli dočíst o podezření, že možným viníkem ledvinových kamenů a abnormálních vápníkových depozit v jiných buňkách je...
 

Spasí lidstvo technika?

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 430, 1998/8
Stále vyšší účinnost využití zdrojů naznačuje, že technika by mohla obnovit životní prostředí, přestože roste populace. Tuto tezi obhajuje profesor...
 

SOHO

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 473, 1998/8
Mezinárodní program pro studium Slunce a jeho interakcí se Zemí utrpěl citelnou ztrátu: 24. června ztratila pozemní kontrola spojení s družicí...
 

Odkdy se používá oheň?

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 473, 1998/8
Kdy naši předchůdci přestali před ohněm utíkat a naopak jej začali uchovávat jako užitečný prostředek k přežití? Posledních 50 let poskytují snad...
 

Přitažlivé bublinky?

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 473, 1998/8
Vlastnosti zálivky salátu, šlehané smetany a majonézy závisejí na chování mikroskopických částic oleje nebo tuku ve vodě. Australští fyzici tvrdí,...
 

Přibývá naše Země na váze?

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 473, 1998/8
V současné době dopadne na naši planetu ročně asi 3×107 gramů meziplanetárních prachových částic ze zodiakálního prachového oblaku. To je nejméně...
 

Ve zkratce

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 474, 1998/8
Současná potvrzení domněnky, že alespoň některé záblesky záření gama pocházejí z velmi vzdáleného vesmíru, naznačují, že by záblesky mohly sloužit...
 

Život na bodu mrazu

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 474, 1998/8
McMurdo Dry Valleys v Antarktidě je jednou z nejsušších a nejchladnějších pouští na Zemi. Jezera v této oblasti jsou stále zamrzlá, tloušťka ledu...
 

Centra pro mluvení a psaní,

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 474, 1998/8
o nichž se neurovědci dlouho domnívali, že sídlí ve stejné mozkové hemisféře, mohou – podle Kathleen Baynesové a jejích spolupracovníků – sídlit...
 

C36 – nejmenší bratranec buckminsterfullerenu C60

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 474, 1998/8
Vědci zabývající se novými materiály dostali novou hračku C36 (na obrázku je uprostřed fulleren C60 obklopen fullereny C36). C36 je patrně nejmenší...
 

Ve zkratce

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 414, 1998/7
Tvůrce WWW Tim Bernes Lee dostal cenu Nadace Eduarda Rheina za technologii. Za základní výzkum získal cenu Jacob Ziv (prezident Izraelské akademie...
 

Vlny zůstanou vlnami

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 414, 1998/7
V systémech, kde probíhá difuze a dochází k chemickým reakcím, můžeme pozorovat šířící se vlnu (jak se mění koncentrace složek). V tomto případě je...
 

Magnetar

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 414, 1998/7
je název, jejž astronomové vymysleli pro neutronové hvězdy s velmi vysokým magnetickým polem. Nejvyšší magnetické pole, které kdy bylo naměřeno,...
 

Jaký mozek měli předchůdci člověka?

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 414, 1998/7
Pomalu každá nová fosilie s sebou nese nebezpečí, že bude nutné opustit dosavadní představy o minulosti. Provází to i poslední nálezy lebek...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]