Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 619

Nález nejstarší africké želvy

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 413, 1994/7
Želvy jsou důležitou skupinou pro morfologická a fylogenetická studia, neboť jejich nejstarší fosilní nálezy pocházejí již z mladšího triasu a...
 

Varování před genetickými testy náchylnosti k rakovině

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 413, 1994/7
Národní poradní výbor pro výzkum lidského genomu při Národních ústavech zdraví (NHI) vydal v březnu prohlášení, které varuje před všeobecným...
 

Papežův výbor pro biomedicínskou etiku

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 413, 1994/7
Papež chce ustavit „Pontifikální akademii života“, která mu má radit v otázkách biomedicínské etiky. Jejím prezidentem bude Jérome Lejeune, ředitel...
 

Roger W. Sperry /1913–1994/

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 413, 1994/7
V Pasadeně v Kalifornii zemřel 17. května 1994 R. W. Sperry, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu za rok 1981 (viz rovněž článek J. Syky,...
 

Benveniste, INSERM a svoboda myšlení

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 413, 1994/7
Dvanáct prominentních francouzských intelektuálů veřejně protestovalo proti rozhodnutí francouzské výzkumné biomedicínské organizace INSERM zavřít...
 

Modrá dioda, superparamagnetika a ozonová vrstva Země, „předcyklování“ nahradí recyklování

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 414, 1994/7
Z 2 200 prací přednesených na jarním zasedání americké Společnosti pro výzkum materiálů (4.–8. 4.1994 v San Francisku) nám Science nabízí 3...
 

Úplná sekvence DNA 11. chromozomu kvasinky Saccharomyces cerevisae

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 414, 1994/7
Přes obrovský technický pokrok jsou úplné sekvence složitých genomů dosud nedostupné. Proto je pozornost soustředěna zatím na sekvence...
 

Ozonová vrstva Země a erupce vulkánu Mount Pinatubo

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 414, 1994/7
Úbytek ozonové vrstvy vypadal na jaře 1993 velmi hrozivě – ve středních šířkách severní polokoule činil 9 % proti normálu. Někteří chemici...
 

Sonda Clementine není ztracena

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 414, 1994/7
Sonda, která kvůli vadnému příkazu palubního počítače začala rotovat rychlostí 70 otáček za minutu, není podle představitele programu Clementine...
 

Člověk z Boxgrove – první Evropan

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 414, 1994/7
Británie byla před půl milionem let poloostrov a nosorožci, medvědi a hraboši migrovali stejně jako člověk. Člověk však byl doložen pouze nálezy...
 

Věda ve státním zájmu

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 353, 1994/6
„Kde budou Spojené státy americké ve vědě a technologii v roce 2000? Kde budou v r. 2020? Co je pro to třeba udělat nejen z hlediska rozvoje...
 

PCR, p53 a rakovina

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 353, 1994/6
H. H. Humprey, viceprezident USA v letech 1963-69, zemřel 13. ledna 1978 na rakovinu močového měchýře. Diagnóza karcinomu byla stanovena r. 1976....
 

Odhad globálního oteplení z ústupu ledovců

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 353, 1994/6
Z dat Světové monitorovací služby ledovců shromážděných za posledních sto let a na základě modelování citlivosti ledovců ke klimatu bylo možné...
 

Chemikálie – vnímání rizik versus fakta

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 353, 1994/6
„V současné době někteří ochránci životního prostředí požadují, aby byly chlor a sloučeniny, které jej obsahují, zakázány… Rétorika kolem chloru...
 

Odlesňování a znečištění životního prostředí rtutí

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 353, 1994/6
Vysoké koncentrace rtuti v krvi lidí živících se rybami v povodí Amazonky byly přičítány zlatokopům bez licence, kteří používají rtuť k...
 

Rozdílné pohledy na šetření experimentů o účincích ionizujícího záření

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 353, 1994/6
Sekretářka amerického Ministerstva energetiky Hayel O’Realy chce odkrýt historii americké atomové komise. Donna Shalala, sekretářka ministerstva...
 

Hrozba rezavých mravenců

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 354, 1994/6
R. 1942 si Edward Wilson, tehdy mladík s entomologickým postřehem, všiml u alabamského přístavu Mobile, nedaleko svého domova, drobounkých cizích...
 

Lidské hodnoty a společnost v pohybu

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 277, 1994/5
Ve dnech 25. a 26. září 1993 uspořádaly STUŽ a KNI sympozium „Lidské hodnoty a společnost v pohybu. Autoři z různých oborů vědy i umění se – každý...
 

Jaroslav Malina a kol.: O tvořivosti ve vědě, umění a politice

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 277, 1994/5
Mnozí čtenáři již zjistili, že ne každá kniha cizí provenience stojí za to. Důvodem nebývá jen nízká kvalita originálu, ale často se nedostatky...
 

Československý časopis pro fyziku

5. 5. 1994  |  Vesmír 73, 277, 1994/5
Sympatický časopis s tradicí jen o rok kratší než Vesmír (byl založen jako Časopis pro pěstování mathematiky a fyziky roku 1872, jeho prvním...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]