Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 628

Ztratí Rusko cennou výzkumnou loď?

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 473, 1994/8
Moskevský Oceánologický ústav je v nebezpečí, že přijde o cennou výzkumnou loď „Akademik Ioffe“, která byla postavena r. 1990 pro polární výzkumy....
 

Vývoj amerického zemědělství

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 473, 1994/8
Jak orientovat zemědělskou vědu a zemědělce samotné? Úvaha P. Absolona v úvodníku amerického časopisu Science ukazuje americkou vizi. Většinu...
 

Peer review a historické publikace

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 474, 1994/8
Američtí novináři manželé Jerrold a Leona Schecter publikovali část pamětí (údajně z magnetofonového záznamu) bývalého agenta KGB Pavla Sudoplatova...
 

Greifswald sídlem chystaného reaktoru ITER?

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 474, 1994/8
Společnost Maxe Plancka odsouhlasila založení pobočky Ústavu pro fyziku plazmatu v Greiswaldu. Druhá generace stellátoru Wendelstein 7-X se nebude...
 

Přednost budou mít levnější projekty?

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 474, 1994/8
Žádného badatele nepotěší omezení prostředků na výzkum. Ani tvůrci příštích projektů NASA nebyli potěšeni dopisem, který podepsal administrátor pro...
 

Nový oxidační katalyzátor a spor mezi firmou Procter a Gamble a holandskou firmou Unilever o prací prostředky

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 474, 1994/8
Ronald Hage a jeho spolupracovníci z laboratoří firmy Unilever z Holandska a New Jersey popsali novou třídu oxidačních katalyzátorů používaných...
 

Globální ochlazení

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 474, 1994/8
Mladší dryas je epizoda klimatického ochlazení, která nastala po poslední době ledové již po ústupu ledovců. Na severní polokouli je dobře...
 

Lze zamezit ztrátám ozonu?

5. 8. 1994  |  Vesmír 73, 474, 1994/8
Že člověk může škodit v globálním měřítku, se stalo již běžným kánonem – nejen zelených. Může však také v globálním měřítku napravovat? Fyzik...
 

Několik poznámek

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 364, 1994/7
Úspěšnost politika ve volbách (a s výjimkou extrémních případů – např. občanské či jiné války – vlastně vždycky) závisí pouze na tom, kolik lidí...
 

Nález nejstarší africké želvy

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 413, 1994/7
Želvy jsou důležitou skupinou pro morfologická a fylogenetická studia, neboť jejich nejstarší fosilní nálezy pocházejí již z mladšího triasu a...
 

Varování před genetickými testy náchylnosti k rakovině

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 413, 1994/7
Národní poradní výbor pro výzkum lidského genomu při Národních ústavech zdraví (NHI) vydal v březnu prohlášení, které varuje před všeobecným...
 

Papežův výbor pro biomedicínskou etiku

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 413, 1994/7
Papež chce ustavit „Pontifikální akademii života“, která mu má radit v otázkách biomedicínské etiky. Jejím prezidentem bude Jérome Lejeune, ředitel...
 

Roger W. Sperry /1913–1994/

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 413, 1994/7
V Pasadeně v Kalifornii zemřel 17. května 1994 R. W. Sperry, nositel Nobelovy ceny za fyziologii a medicínu za rok 1981 (viz rovněž článek J. Syky,...
 

Benveniste, INSERM a svoboda myšlení

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 413, 1994/7
Dvanáct prominentních francouzských intelektuálů veřejně protestovalo proti rozhodnutí francouzské výzkumné biomedicínské organizace INSERM zavřít...
 

Modrá dioda, superparamagnetika a ozonová vrstva Země, „předcyklování“ nahradí recyklování

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 414, 1994/7
Z 2 200 prací přednesených na jarním zasedání americké Společnosti pro výzkum materiálů (4.–8. 4.1994 v San Francisku) nám Science nabízí 3...
 

Úplná sekvence DNA 11. chromozomu kvasinky Saccharomyces cerevisae

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 414, 1994/7
Přes obrovský technický pokrok jsou úplné sekvence složitých genomů dosud nedostupné. Proto je pozornost soustředěna zatím na sekvence...
 

Ozonová vrstva Země a erupce vulkánu Mount Pinatubo

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 414, 1994/7
Úbytek ozonové vrstvy vypadal na jaře 1993 velmi hrozivě – ve středních šířkách severní polokoule činil 9 % proti normálu. Někteří chemici...
 

Sonda Clementine není ztracena

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 414, 1994/7
Sonda, která kvůli vadnému příkazu palubního počítače začala rotovat rychlostí 70 otáček za minutu, není podle představitele programu Clementine...
 

Člověk z Boxgrove – první Evropan

5. 7. 1994  |  Vesmír 73, 414, 1994/7
Británie byla před půl milionem let poloostrov a nosorožci, medvědi a hraboši migrovali stejně jako člověk. Člověk však byl doložen pouze nálezy...
 

Věda ve státním zájmu

5. 6. 1994  |  Vesmír 73, 353, 1994/6
„Kde budou Spojené státy americké ve vědě a technologii v roce 2000? Kde budou v r. 2020? Co je pro to třeba udělat nejen z hlediska rozvoje...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]