Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 593

Nezávislost, důvěra a profit

5. 2. 1996  |  Vesmír 75, 113, 1996/2
„Nemá smysl stěžovat si, že veřejnost je jednoduše špatně informovaná a potřebuje převýchovu,“ řekl sir Michael Atiyah, přední britský matematik,...
 

Cena za tloušťku

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 53, 1996/1
Drobní ptáci zvyšují v zimě své tukové zásoby jako pojistku proti nepředvídanému nedostatku potravy. Pozorování v přírodě však ukazují, že ptáci...
 

Heavy Metal znovu na scéně

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 53, 1996/1
Tentokrát nejde o hudební směr, ale o cis-platinu (viz podrobný článek ředitele Leidenského chemického ústavu J. Reedijka, Vesmír 72, 545,...
 

Hned vedle Newtona

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 53, 1996/1
V polovině prosince byla vedle Newtonova hrobu umístěna pamětní deska, na níž je vytesána Dirakova rovnice. Jeden ze zakladatelů kvantové mechaniky...
 

Vymírání a výlevy čedičů na rozhraní parmu a triasu

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 53, 1996/1
Před lety bylo navrhováno, že masové vymírání druhů na rozhraní parmu a triasu je způsobeno mohutným výlevy čedičových hornin (objem až 3 miliony...
 

Modelování růstu města aneb jak nekoordinované rozhodování na lokální úrovni dává vyvstat koordinovanému globálnímu tvaru města

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 53, 1996/1
Američtí a izraelští fyzici se pokusili na počítači ověřit, zda se růst měst může podobat růstu dvoudimenzionálních agregátů částic. Ukázalo se, že...
 

Stres

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 54, 1996/1
Odpovědí na akutní fyzický nebo psychický stres je aktivace hypotalamu, podvěsku mozkového a nadledvinek. Výsledkem je uvolnění glukokortikoidních...
 

Benigní kmen HIV-1 je možná nadějí pro vakcínu proti HIV

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 54, 1996/1
Před 15 lety – ještě než se prováděla kontrola dárců krve, zda nemají protilátky proti viru HIV – daroval v Austrálii krev homosexuál infikovaný...
 

Ozonová díra se nebude zvětšovat?

5. 1. 1996  |  Vesmír 75, 54, 1996/1
Téměř současně s oznámením o udělení Nobelovy ceny Crutzenovi, Rowlandovi a Molinovi byla publikována zpráva Goddardova střediska pro kosmické lety...
 

Jakou výchovu pro kondora?

5. 10. 1995  |  Vesmír 74, 595, 1995/10
Poslední živé mládě kalifornského kondora ze šesti, jež byla vypuštěna do přírody, je opět v zajetí. Jeho život byl ohrožen, neboť se přejedlo v...
 

Z odborných časopisů

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 173, 1995/3
Role kyseliny salicylové v odolnosti rostlin Rostliny si proti nemocem vyvinuly složité obranné mechanizmy od fyzických a chemických překážek po...
 

Sverdlovsk - antrax 1979

5. 3. 1995  |  Vesmír 74, 174, 1995/3
Sverdlovsk - antrax 1979 Sněť slezinná je působena bakterií Bacillus anthracis tvořící spory. Počátkem roku 1980 se v západním tisku objevovaly...
 

Z odborných časopisů

5. 2. 1995  |  Vesmír 74, 113, 1995/2
Anatomie na Internetu Koncem roku 1994 zpřístupnila Národní lékařská knihovna (USA) přes elektronickou síť Internet soubor tisíce digitalizovaných...
 

OZONOVÁ VRSTVA ZEMĚ (aneb co je a co není)

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 682, 1994/12
V sympatickém brněnském časopise Proglas jsme jako příspěvek do současné diskuse o ekologii četli v článku Harryho Baldwina Skleníkový efekt...
 

Šedivé vlasy a osteoporóza?

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 705, 1994/12
Již jsme referovali o práci Morisona a spol. (Nature 367, 284, 1994), podle níž gen pro receptor vitaminu D určuje hustotu kostí a je tudíž...
 

Fototaktické purpurové bakterie

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 705, 1994/12
T. Engelmann popsal r. 1883 pohyb volně plovoucích fotosyntetizujících purpurových bakterií v závislosti na náhlé redukci intenzity světla a nazval...
 

Feromony v boji proti červotočům

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 705, 1994/12
Firma Oxford Asymmetry připravuje lapače červotočů založené na feromonu stegobinonu, kterým samička červotoče láká samečky. Feromon by bylo možno...
 

Superpočítačový program na rozcestí

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 705, 1994/12
Národní (americká) nadace pro vědu (NSF) zvažuje jak nejlépe využít čtyři největší superpočítačová centra (v Ithace, v Champaign-Urbaně, v...
 

Nobelovy ceny za ignoranci

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 706, 1994/12
Vědecká komunita se rozdělila na tři tábory: Na skupinu, která nedočkavě očekává zprávu Nobelova výboru o udílení Nobelových cen; na skupinu, která...
 

Ernst Mayr dostal Japonskou cenu

5. 12. 1994  |  Vesmír 73, 706, 1994/12
Za biologii se neudělují Nobelovy ceny s výjimkou fyziologie a medicíny. A tak se může stát, že někteří z největších biologů 20. století přijdou...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné