Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 599

SOHO

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 473, 1998/8
Mezinárodní program pro studium Slunce a jeho interakcí se Zemí utrpěl citelnou ztrátu: 24. června ztratila pozemní kontrola spojení s družicí...
 

Odkdy se používá oheň?

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 473, 1998/8
Kdy naši předchůdci přestali před ohněm utíkat a naopak jej začali uchovávat jako užitečný prostředek k přežití? Posledních 50 let poskytují snad...
 

Přitažlivé bublinky?

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 473, 1998/8
Vlastnosti zálivky salátu, šlehané smetany a majonézy závisejí na chování mikroskopických částic oleje nebo tuku ve vodě. Australští fyzici tvrdí,...
 

Přibývá naše Země na váze?

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 473, 1998/8
V současné době dopadne na naši planetu ročně asi 3×107 gramů meziplanetárních prachových částic ze zodiakálního prachového oblaku. To je nejméně...
 

Ve zkratce

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 474, 1998/8
Současná potvrzení domněnky, že alespoň některé záblesky záření gama pocházejí z velmi vzdáleného vesmíru, naznačují, že by záblesky mohly sloužit...
 

Život na bodu mrazu

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 474, 1998/8
McMurdo Dry Valleys v Antarktidě je jednou z nejsušších a nejchladnějších pouští na Zemi. Jezera v této oblasti jsou stále zamrzlá, tloušťka ledu...
 

Centra pro mluvení a psaní,

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 474, 1998/8
o nichž se neurovědci dlouho domnívali, že sídlí ve stejné mozkové hemisféře, mohou – podle Kathleen Baynesové a jejích spolupracovníků – sídlit...
 

C36 – nejmenší bratranec buckminsterfullerenu C60

5. 8. 1998  |  Vesmír 77, 474, 1998/8
Vědci zabývající se novými materiály dostali novou hračku C36 (na obrázku je uprostřed fulleren C60 obklopen fullereny C36). C36 je patrně nejmenší...
 

Ve zkratce

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 414, 1998/7
Tvůrce WWW Tim Bernes Lee dostal cenu Nadace Eduarda Rheina za technologii. Za základní výzkum získal cenu Jacob Ziv (prezident Izraelské akademie...
 

Vlny zůstanou vlnami

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 414, 1998/7
V systémech, kde probíhá difuze a dochází k chemickým reakcím, můžeme pozorovat šířící se vlnu (jak se mění koncentrace složek). V tomto případě je...
 

Magnetar

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 414, 1998/7
je název, jejž astronomové vymysleli pro neutronové hvězdy s velmi vysokým magnetickým polem. Nejvyšší magnetické pole, které kdy bylo naměřeno,...
 

Jaký mozek měli předchůdci člověka?

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 414, 1998/7
Pomalu každá nová fosilie s sebou nese nebezpečí, že bude nutné opustit dosavadní představy o minulosti. Provází to i poslední nálezy lebek...
 

Nejteplejší rok tisíciletí?

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 414, 1998/7
Letošní El Niño způsobilo, že globální průměrná teplota prvních 5 měsíců byla vyšší, než globální průměrná teplota odpovídajícího měsíce od roku...
 

Viry a Windows 98

5. 7. 1998  |  Vesmír 77, 414, 1998/7
Počítačové viry jsou noční můrou nejen správců počítačových sítí. Experti na viry upozorňují, že operační systém Windows 98 činí PC zranitelným...
 

Dokázat, že prase nemůže létat, není totéž jako navrhnout stroj, který to umí.

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 244, 1998/5
V rubrice „Z dopisů redakci“ zveřejňujeme pouze dopis MUDr. J. Heřta a dopis RNDr. J. Zrzavého. Bylo by strašně snadné zamořit stránky Vesmíru...
 

Nezodpovězené otázky a lékařská etika

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 293, 1998/5
Britští vědci se obávají, že předčasné ukončení amerického pokusu s tamoxifenem ohrožuje paralelní britský pokus. V americkém pokusu se měl šest...
 

RNA by to nevydržela

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 293, 1998/5
Mnoho biochemiků má za to, že na nejranějších formách života se podílela molekula RNA. Ta je však za vyšších teplot velice „křehká“. Matthey Levy z...
 

Středověký dřevěný most

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 293, 1998/5
Většinou se má za to, že po zániku Římské říše z velké části římské dovednosti zanikly v chaosu evropského středověku. Nález zbytků 160 m dlouhého...
 

Srdeční rytmus a vázané oscilátory

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 294, 1998/5
Synchronizace je univerzální jev, který se může objevit tam, kde mezi sebou interagují periodické děje (přesněji kde existuje vazba mezi...
 

Totální syntéza brevetoxinu

5. 5. 1998  |  Vesmír 77, 294, 1998/5
Brevetoxin A je jedním z nejmocnějších neurotoxinů. Produkuje jej mořská řasa Gymnodinium breve Davis. Toxin se váže na sodíkový kanál. Je tak...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné