Ivan Boháček

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 550

Vladimir Prelog

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 174, 1998/3
Velký organický chemik tohoto století zemřel 7. ledna 1998. Narodil se v Sarajevu 23. července 1906. Jako dítě zažil atentát na vévodu Františka...
 

Paleoembryologie v Číně

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 174, 1998/3
Kambrická exploze (explozivní rozšíření životních forem) se odehrála před asi 550 miliony let. Během několika málo desítek milionů let vznikly...
 

Nová metoda pro diagnostiku rakoviny prsu?

5. 3. 1998  |  Vesmír 77, 175, 1998/3
Při analyzování tvaru rakovinných buněk prsu se badatelé z Lékařské fakulty Mount Sinai podívali také do buněčného jádra na rozložení chromatinu....
 

Hledání uranu pomocí neutrin

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 113, 1998/2
Ze Země uniká do kosmického prostoru zhruba 40 terawattů energie. Až 40 % z toho pochází z radioaktivního rozpadu 238U a 232Th. Jednoduché...
 

Stres v těhotenství a pozdější zdravotní rizika

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 113, 1998/2
Děti narozené strádajícím matkám za 2. světové války během blokády Leningradu (trvající 900 dní) a po ní nevykazují v dospělosti (podle British...
 

Vodík v jádru Země?

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 113, 1998/2
Již 50 let víme, že hustota jádra Země je zhruba o 10 % nižší, než by odpovídalo tomu, kdyby se jádro skládalo z čistého železa anebo ze slitiny...
 

Struktura nové fáze ledu

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 113, 1998/2
Led má 11 známých krystalických fází, v nichž jsou molekuly vody vodíkovými vazbami vázány do tetraedrálních struktur. Dvanáctá krystalická fáze...
 

Počítačová síť

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 113, 1998/2
Vývojáři společnosti Norweb Communications si položili otázku: Bylo by možné ke kvalitnímu připojení veškerých domácností na počítačovou síť využít...
 

Jak staré jsou stromy v deštných pralesích Amazonie?

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 114, 1998/2
Tato otázka je zajímavá v souvislosti s úbytkem tropických pralesů. Stáří stromů se obvykle určuje podle letokruhů, avšak v tropických deštných...
 

Poměr pohlaví nezávisí na věku rodičů

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 114, 1998/2
Pravděpodobnost, že se vám jako první dítě narodí syn, je 51,4 %, nezávisle na tom, koho si vezmete. K tomuto závěru docházejí hned tři studie...
 

Antiangiogenní terapie nevyvolává rezistenci na lék

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 114, 1998/2
Získaná rezistence na léky je velkým problémem při léčení rakoviny. Souvisí s genetickou nestabilitou, různorodostí a vysokou schopností mutovat....
 

Ve zkratce

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 114, 1998/2
Stav lidí trpících fantomovými bolestmi amputovaných končetin může být upravován elektrickou stimulací thalamu. Jedna z hypotéz vysvětlujících...
 

Vzteklinu vystřídala tasemnice

5. 2. 1998  |  Vesmír 77, 114, 1998/2
V Evropě se v mnoha oblastech díky úspěšné vakcinaci lišek podařilo eliminovat vzteklinu. Následkem toho se přemnožily lišky a tak není divu, že se...
 

Dětská leukemie a hypotéza ozáření otců před početím dětí

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 6, 1998/1
Hypotéza Martina Gardnera, že u dětí mužů, kteří byli vystaveni radioaktivnímu záření, je vyšší riziko vzniku dětské leukemie anebo...
 

Z vědeckých časopisů

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 53, 1998/1
Genom bakterie Haemophilus influenzae byl první, který vědci „přečetli“. Do konce minulého roku byl znám kompletní genom dalších 10 bakterií a...
 

Ve zkratce

5. 1. 1998  |  Vesmír 77, 54, 1998/1
Díky kometě Hjakutake dnes astronomové vědí, že existují nejméně dva různé druhy komet. jedny vznikají při teplotě pod 20 k a jsou bohaté na...
 

Cholesterol – další kapitola

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 498, 1997/9
Manželé Parsighianovi se jednoho dne roku 1994 dozvěděli, že tři z jejich čtyř dětí trpí vzácnou genetickou poruchou, která vede k chorobě nazývané...
 

Asteroidy umírají brzy

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 537, 1997/9
O asteroidech v blízkosti Země se astronomové domnívali, že na své dráze zůstávají kolem 100 milionů let. Studie Bretta Gladmana (Science 277, 197,...
 

Stvořila Měsíc gigantická kolize?

5. 9. 1997  |  Vesmír 76, 537, 1997/9
Od r. 1969, kdy se planetologům dostaly do rukou první vzorky měsíčních hornin, bylo jasné, že Měsíc toho má se Zemí společného víc, než si do té...
 

Přísnější limit pro síru

5. 8. 1997  |  Vesmír 76, 477, 1997/8
Ministři životního prostředí Evropské unie se dohodli na sedminásobném snížení nejvyšší přípustné koncentrace síry v palivu pro dieselovy motory...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28] 

Předplatným pomůžete zajistit budoucnost Vesmíru

Tištěná i elektronická
verze časopisu
Digitální archiv
od roku 1994
Speciální nabídka
pro školy a studenty

 

Objednat předplatné