mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024mff2024

Boháček Ivan

Mgr. Ivan Boháček (*1946) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu UK v Praze. Do roku 1977 se zabýval v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského molekulovou spektroskopií, do roku 1985 detektory ionizujících částic v pevné fázi v Ústavu pro výzkum, výrobu a využití radioizotopů. Spolu s Z. Pincem a F. Běhounkem je autorem knihy o fyzice a fyzicích Newton by se divil (Albatros, Praha 1975), a se Z. Pincem pak napsali ještě knihu o chemii Elixíry života a smrti (Albatros, Praha 1976). Ve Vesmíru působí od r. 1985.

Počet článků: 623

Internet a sociální zdraví

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 653, 1998/11
Psycholog Robert Kraut se svými kolegy z Carnegie Mellon University v Pittsburghu instaloval počítače s volným přístupem k internetu 169 lidem...
 

SOHO – opět na výsluní!

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 654, 1998/11
Sluneční a heliosférická laboratoř SOHO, která se letos 25. června při běžné údržbě dostala do nekontrolovatelné rotace, je po několika měsících...
 

Ve zkratce

5. 11. 1998  |  Vesmír 77, 654, 1998/11
Chlorované uhlovodíky se nacházejí i v nehostinných oblastech Antarktidy a Arktidy. Vyšší těkavost v teplých oblastech, transport na velké...
 

Jak poznati dobrá srdce

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 593, 1998/10
Nejspolehlivější diagnózu stanovují zpravidla patologové. Kardiologové proto zřejmě uvítají analýzy srdečního tepu, které publikovaly hned dvě...
 

Marihuana a mutageneze

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 593, 1998/10
Muriel Ammenheuserová se svými spolupracovníky se zabývala otázkou, zda marihuana vede k přímému poškození DNA. Její vyšetřování 17 těhotných žen,...
 

Odečet spotřeby plynu a elektřiny

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 593, 1998/10
V Británii brzy nebude třeba pouštět pracovníka pověřeného odečtem do bytu. Správa radiokomunikací totiž vyčlenila pásmo o šířce 1 MHz pro dálkový...
 

Fetální alkoholický syndrom

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 593, 1998/10
Nejvyšší výskyt tohoto syndromu je v provincii Western Cape Jihoafrické republiky. V prvním školním roce jej vykazuje 48 dětí z 1000, což je 36krát...
 

Borelióza a autoimunitní onemocnění

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 593, 1998/10
Léčení lymské nemoci (boreliózy) antibiotiky bývá úspěšné. U malé části pacientů se však vyvine artritida, která přetrvává měsíce a roky, přestože...
 

V zdravém těle zdravý dech

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 593, 1998/10
Dech zdravých lidí obsahuje ve stopových množstvích stovky chemických látek, jakými jsou např. amoniak, metanol, etanol, aceton a izopren. Výskyt...
 

Bioclip – konec stříhání ovcí?

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 594, 1998/10
Člověk stříhal ovce ručně nějakých 5000 let. Teď se ovce zbaví svého rouna sama – tedy ne tak docela: v době stříhání dostane injekci Bioclipu,...
 

Lesní požáry – příklad samoorganizovaného kritična

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 594, 1998/10
S překvapivým závěrem se muselo smířit mnoho ochranářů v Yellowstonském národním parku: nejlepší způsob jak zabránit velkému požáru je povolit...
 

IBF30 – nový kmen HIV

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 594, 1998/10
Byl izolován z vzorku krve kamerunské ženy, která zemřela roku 1995 na aids. Obavy však budí značná odlišnost tohoto kmene viru HIV1 – unikl totiž...
 

Ve zkratce

5. 10. 1998  |  Vesmír 77, 594, 1998/10
Mírná konzumace alkoholu bývá spojována se snížením rizika srdečních chorob. U osmi pokusných mužů středního věku se sledovaly hladiny lipoproteinů...
 

Chemie? Chemie! Chemie?

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 485, 1998/9
Prezident National Academy of Sports Medicine v Chicagu Bob Goldman položil americkým adeptům na olympijskou účast otázku: „Kdyby vám byla...
 

Robert J. W. Evans: Rudolf II. a jeho svět.

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 523, 1998/9
Historici jsou od toho, aby nám připomínali, co si již nepamatujeme nebo pamatovat nechceme. Proč by si měl přírodovědec přečíst právě Evansovu...
 

Stabilita počasí

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 533, 1998/9
Připadá vám počasí nespolehlivé? Armin Bunde (armin.bunde@ theo.physik.uni-giessen.de) a jeho spolupracovníci ukázali, že počasí se sice mění, ale...
 

Struktura kapalného boru

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 533, 1998/9
Určit spolehlivě strukturu kapalného boru je pro experimentátory pěkně tvrdý oříšek. Nedosti na tom, že bor má bod tání 2300 kelvinů, ale ještě je...
 

Polární medvědi a PCB

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 533, 1998/9
Poblíž ostrova Svarlbard v Barentsově moři objevili švédští vědci sedm pseudohermafroditních samic (měly vyvinuty i samčí genitálie). Podezření...
 

Měření změn gravitačního pole

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 533, 1998/9
Mark Kasevich (mark.kasevich@ yale.edu) se svými kolegy z Yaleovy univerzity zkonstruoval citlivý přístroj, s nímž bude možné měřit změny...
 

Ve zkratce

5. 9. 1998  |  Vesmír 77, 534, 1998/9
Trilobiti byli aktivními účastníky jevu zvaného velká ordovická radiace – období, kdy došlo k náhlé vývojové „explozi“ druhů. Sledování, jak koncem...
 
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10]  [11]  [12]  [13]  [14]  [15]  [16]  [17]  [18]  [19]  [20]  [21]  [22]  [23]  [24]  [25]  [26]  [27]  [28]  [29]  [30]  [31]  [32]